Fortsæt til hovedindholdet

Et år som biskop

Thomas Reinholdt Rasmussen gør status
Af Marie Hoehl Tolstrup
Foto: Lars Horn/Baghuset

For præcis et år siden indtrådte Thomas Reinholdt Rasmussen i embedet som biskop over Aalborg Stift. Vi kigger tilbage på år 1 for biskop nr. 59. Et år med travlheden som fortegn.

"Helle? Det er Thomas. Har vi et tæppe?"

Opkaldet til stiftskontorchefen kommer fra en grå bil. Uplanlagt parkeret i en snedrive på tankstationen på Hasserisvej. 100 meter fra Bispegården i Aalborg. Det er 1. december, og en kraftig snestorm har lammet Nordjylland. Alt er sat i stå.

I bilen sidder Thomas Reinholdt Rasmussen, ny biskop over Aalborg Stift. Han har netop haft sin første arbejdsdag i bispegården. Og slutter den under et tyndt tæppe på en sofa, der står som eneste møbel på kontoret i bispeboligen. For nok er den nye biskop tiltrådt embedet pr. dags dato, men hjemmet er, indtil april, fortsat præsteboligen i Hjørring.

Men denne første dag i december 2021 kommer biskoppen ikke hjem til Hjørring. Måske meget sigende for det, der venter. For livet som først sognepræst og dernæst provst i Hjørring er endegyldigt ovre. Nu venter livet som biskop. Over hele Aalborg Stift. På første arbejdsdag bundet til bispegården ud over almindelig arbejdstid. Så er man ligesom i gang.

... og nu er der gået et år.

Thomas Reinholdt Rasmussen blev ordineret som biskop 12. december 2021, men tiltrådte i embedet allerede 1. december. Foto: Lars Horn/Baghuset

Stiftet rundt på 365 dage

NY biskop. Uden erfaringer i embedet og kun med en smule indblik i, hvad der venter. Meget kunne man ligge og gruble over dér den decembernat under det tynde tæppe i bispegården. 

Men det med at ligge og gruble, har der ikke været tid til i det forgangne år.

- Faktisk bliver der ikke grublet så meget, for de mange opgaver har gjort, at når dagen er omme, er der ingen problemer med at falde i søvn, griner Thomas Reinholdt Rasmussen.

For når man er biskop, er man det alle ugens dage. Året rundt.

Thomas har prædiket ved gudstjenester i hele stiftet stort set hver søndag, siden han blev valgt som folkekirkens gejstlige og administrative leder i Danmarks nordligste stift. Fra Helligsø til Terndrup, fra Skagen til Skelund. Og alle de andre steder.

Især for at komme tæt på det lokale sogneliv. Og for at erfare, hvor forskelligt, men også ens, livet i de nord- og nordvestjyske kirker er. For nu kommer han som biskop, ikke provst. Og den geografiske spændvidde er blevet større.

- På samme tid er jeg kommet længere væk fra sognelivet og tættere på. Jeg er kommet længere væk, fordi jeg ikke længere har en funktion som sognepræst, som man har som provst, men også tættere på, fordi jeg nu har et blik for alle stiftets sogne, fortæller biskoppen og uddyber:

- Til tider er det som om, jeg nærmest kan se kirker og folk for mig, når samtalen falder på et særligt sogn.

Skiftet

Og netop det med skiftet fra provst til biskop har været mærkbart for 1-års jubilaren. For tiden som provst i Hjørring har forberedt noget, men ikke alt, og læringskurven er lodret for en nyudklækket biskop.

- Det havde været svært at være biskop uden provsteerfaringen, konstaterer Thomas Reinholdt Rasmussen.

Som provst er man vant til at personalesager er krævende. Det er de også som biskop. Det er ikke heri, skiftet er mest markant.

Det er heller ikke i arten af opgaver, selvom man som provst f.eks. er økonomiansvarlig på en helt anden måde, end man er som biskop. Provsten har på mange måder et langt større budget end biskoppen, men biskoppen har til gengæld den såkaldte præstebevilling, hvorfra stiftets præster bliver aflønnet. Det kræver stort overblik at styre den, når der både er vakancer og afløsere. 

- Der er mange ubekendte. Hvor meget ferie har præsterne afholdt? Er der kommet refusioner ind for sygdom? Har vi ledige embeder eller mange folk i ledigt embede? Alt tæller med, og det hele skal helst gå op, når vi kommer til årets slutning, fortæller biskoppen og fortsætter:

- Det er komplicerede sager, fordi det jo handler om, hvor mange præster vi kan have ansat, og derved hænger kirkens liv og vækst også en del i det.

Ordination af nye præster er en vigtig del af en biskops arbejdsopgaver, og samtalerne med de nye præster er noget, Thomas Reinholdt Rasmussen sætter stor pris på.
Foto: Lars Horn/Baghuset

Man skal veje sine ord

Den store forskel i skiftet fra provst til biskop ligger - ifølge Thomas - i, at man som biskop arbejder langt mere med teologiske spørgsmål, der kan have vidtrækkende konsekvenser.

- Det kan være embedssyn, der også rent konkret smitter af på, hvad en præst skal lave. Eller folkekirkens bekendelsesskrifter, der angiver en ramme for kirken. Eller samtaler med andre kirkesamfund ... og meget andet.

Og så lyttes der meget til biskoppen. Rigtig meget. Måske mere end Thomas Reinholdt havde regnet med. For det kræver, at man ikke bare taler, men tydeligt vejer sine ord.

- Hvis man siger om et projekt, at det 'ser spændende ud', så er det næsten godkendt, førend det kommer ind i Stiftet, fortæller biskoppen og fortsætter:

- Også i teologiske spørgsmål skal man være præcis, da der også her bliver lyttet. Og det handler jo hele tiden om at give plads til den kristne frihed.

Og så er der jo det med savnet. 

Selvfølgelig til Hjørring, for de mange år i Vendsyssel rummer gode minder. Og skiftet til postnummer 9000 har alle i familien skulle vænne sig til.  

Men der er også et savn til en særlig opgave, der ikke optræder i en biskops travle kalender.

- Gennem gudstjenesterne er jeg stadig præst, men en af de ting, jeg mangler, er timerne med konfirmanderne. Dem har jeg ikke mere, og dét er et savn.

Stiftspræstemødet i Frederikshavn i juni 2022, hvor biskoppen i sin afsluttende tale til stiftets præster blandt andet sagde følgende: 'I skal have tid til jeres skal-opgaver, f.eks. den gode begravelsestale. Det er i skal-opgaverne, I flytter verden for folk.' Foto: Lars Horn/Baghuset

Præsterekruttering på dagsordenen

Det har i årets løb været en særlig prioritet for biskoppen at kitte det store stift i nord. Stiftsmenighedsrådsmøde i foråret og Stiftspræstemøde i juni tæller som højdepunkter i den biskoppelige kalender fra 2022.

Det samme gør Festgudstjenesten i domkirken den 5.juni og deltagelse i dronningens 50-års regentjubilæum.

En særlig glæde har været bispeeksaminerne forud for ordinationerne. Her taler biskop og de nye præster sammen en hel dag, og kommer vidt omkring både med praktiske pastorale opgaver, men også dybe teologiske drøftelser.

- Det er en berigelse, og det håber jeg også, det er for kandidaterne, siger Thomas Reinholdt Rasmussen.

Og så er der jo de mange gudstjenester i sognekirkerne. Og samtalerne. Især om frihed. Frihed til at være kirke der, hvor man er. 

Da bispevalget løb af stablen i 2021 var parolerne klare: Thomas Reinholdt Rasmussen gik til valg på en stærk lokal forankring i menighedsrådene, et godt arbejdsmiljø i folkekirken og frihed til forskellighed i folkekirken i Aalborg Stift. Det er stadig afgørende fikspunkter for den nordjyske biskop.

Men af mere akut og voksende karakter trænger spørgsmålet om præsterekruttering sig også på. Det bliver en særlig – og nødvendig -indsats i de kommende år. Det handler også om, hvad en præst skal og ikke skal lave.

- Det kommer vi til at tale meget om de næste år. Og det er faktisk en af de opgaver, der hele tiden ligger på mit skrivebord. Det handler om forståelsen af, hvad en evangelisk-luthersk folkekirkepræst er og skal lave. 

Læs også: Biskoppens Landemodeberetning 2022 

Thomas Reinholdt Rasmussen blev i 2021 indsat som biskop ved en smuk, men noget nedskaleret bispevielse uden royal deltagelse. Til gengæld gæstede H.M. Dronningen Aalborg til Festgudstjenesten i Aalborg Domkirke 5. juni 2022. Foto: Lars Horn/Baghuset

Der kommer aldrig to torsdage i en uge

Og apropos skrivebord. Det bliver aldrig sådan helt ryddet. Det samme gælder føromtalte kalender. For det, der især har overrasket biskoppen i det første år i embedet er tidsforbruget.

Udover alle de faste opgaver i bispegården, er hattene nemlig mange, når man er biskop over Aalborg Stift anno 2022. 

Formand for styregruppen for Folkekirkens Nye Intranet, for folkekirken.dk, for Vestervig Kirkemusikskole og for Folkekirkens Hus. Født medlem af Stiftsråd og medlem af det eksterne råd på Det teologiske fakultet på Københavns Universitet. Medlem af udpegningsudvalget på AAU og Det Mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe, bestyrelsen på Aalborg Kloster og Aalborg Katedralskoles legatudvalg. Bispemøder og interviews med medierne. Rejser til USA og til Vatikanstaten. Møder her og taler der.

Og samtalerne. Men dem vil Thomas Reinholdt Rasmussen ikke være foruden. Dem skal der altid være plads til.

- Der skal være plads til de pludselige samtaler, hvor en præst eller et menighedsrådsmedlem har brug for et møde. Det skal kalenderen levne plads til, og det må jeg indrømme har været svært i det år, der er gået, fortæller biskoppen.

Arbejde til aftensmad

At bispeembedet har medført mere arbejde for den 50-årige nordjyde, er noget, der også trækker veksler på familien. 

- Til tider spiser jeg mere sammen med provsterne eller stiftskontorchef Helle Hindsholm end med min familie, griner biskoppen og tilføjer med mere alvor:

- Min hustru tager en stor opgave på sig med børnene, får den yngste afsted i skole og sådan. Men vi er gode til at gøre til ting sammen, f.eks. tage i teateret, hvor vi forleden alle så Oliver Twist.

For selvom arbejdskalenderen er fyldt, er pauserne nødvendige. Også for en biskop. Thomas forsøger at klemme afkobling ind, hvor det er muligt. Det kræver ofte, at dagen starter tidligt.

- Jeg elsker at stå op før klokken seks og læse avis og ordne forskellige ting, inden dagen for alvor begynder. Eller læse poesi. Eller en god lang gåtur sammen med min kone, siger han og tilføjer med henvisning til den fyldte kalender:

- Men vi har ikke været så gode til det i år. 

I foråret samlede biskoppen menighedsrådsmedlemmer fra hele Aalborg Stift til Stiftsmenighedsrådsmøde i AKKC. Foto: Lars Horn/Baghuset

"Rolig nu. Det går nok"

Som biskop er man på sin vis alene om den travle tjans. Der er kun én biskop i Aalborg Stift. Men Thomas Reinholdt Rasmussen har i sit første år som biskop haft gode mennesker at læne sig op ad.

- Samarbejdet med statsadministrationen og stiftsadministrationen har været en fornøjelse. Det er godt at have så kompetente mennesker at samtale og drøfte svære spørgsmål med. Her er provsterne også en god støtte, fortæller han.

Og så er der jo bispekollegerne i landets øvrige stifter, der har fast plads i hinandens kalendere til bispemøder flere gange årligt. Siden Thomas iførte sig bispekåben, er der kommet ny biskop til i Roskilde Stift. Og inden længe lander en ny biskop i bispesædet på Fyn. 

Hvilke råd mon en - nu mere erfaren - biskop kan give til sin kommende kollega, inden den fynske bispekalender bliver ligeså fyldt som den nordjyske?

- Lyt, samtal og se tingene i et længere perspektiv. Husk at fastholde den personlige andagt og eget trosliv. For ellers kan man ikke virke.

Det er anbefalinger, Thomas Reinholdt Rasmussen selv har efterlevet i sit første år som biskop over Aalborg Stift.

Og hvis han den snedækkede første decemberdag i 2021 vidste, hvad han ved nu, ville han dengang have tilføjet til sig selv:

- Rolig nu. Det går nok.

Thomas Reinholdt Rasmussen tiltrådte bispeembedet 1. december 2021. Se billeder fra bispevielsen og læs mere om biskoppen her