Fortsæt til hovedindholdet
Om Aalborg Stift
Konsulenter
Kvinde og mand i jakkesæt set oppefra

Konsulenter

På siden her finder du overblik over Aalborg Stifts konsulenter samt eksterne konsulenter. Konsulenterne står til rådighed for assistance, råd og sparring indenfor hvert deres område.

Teologiske konsulenter

Aalborg Stifts interne konsulenter kan kontaktes for rådgivning og sparring om det teologiske arbejde i sogne og provstier. Konsulenterne arbejder desuden med efteruddannelse af præster og kirkelige undervisere.

Anna Margrethe Saxild

Religionspædagogisk konsulent

Tlf.: 61511044
E-mail: amsa@km.dk

Oral-Franciz Valgaard Shaw

Uddannelseskonsulent

Tlf.: 25317900
E-mail: orsh@km.dk

Ivana Høgagard

Arbejdsvejleder

Tlf.: 24654639
E-mail: ih@km.dk

Stiftets arbejdsvejleder underbygger og fremmer, at stiftets præster mødes teologisk, pastoralt og praktisk og derved bidrager til hinandens fælles trivsel og teologiske og praktiske virke. 

Arbejdsvejlederen er også tovholder på række tilbud i stiftet, der skal støtte og inspirere præster i varetagelsen af deres præsteembede. Bl.a. supervision i grupper og sjælesorg for præster.


Andre konsulenter

Jonas Rasmussen

Korkonsulent
Tlf.: 21207051
E-mail: 
korkonsulent-nord@fuk.dk

Korkonsulenterne tilbyder inspiration til og sparring omkring arbejdet med børne- og ungdomskor i Folkekirken og er et tilbud til alle kor og korledere i FUK. Se også fuk.dk

Korkonsulenterne tilbyder bl.a.:

  • Inspiration til oprettelse af nye kor i samarbejde med korleder, menighedsråd og præst.
  • Faglig sparring.
  • Udvikling af repertoire.
  • Initiativ til oprettelse af ERFA-grupper.
  • Vejledning i brugen af FUK’s lære- og udviklingsplaner samt evt. prøveaflæggelse.
Portræt af Jørgen Kjærgaard

Jørgen Kjærgaard

Stiftskonsulent i hymnologi og liturgi

Tlf.: 96177505 / 23637770
E-mail: jkj@km.dk

Jørgen Kjærgaard har 24 års præsteerfaring, specialestudier samt universitets-, konservatorie- og kirkemusikskoleundervisning som baggrund, og står til rådighed for stiftets præster, organister og menigheder i spørgsmål om salme- og gudstjenestepraksis.

Han kan konsulteres vedrørende hymnologiske og liturgiske emner, og benyttes som sparringspartner, foredrags- og oplægsholder ved møder om salmebrug og gudstjenesteformer.

Mediekonsulenter

Sparring til kommunikation og pressekontakt kan ske gennem stiftets mediekonsulenter.
Find kontaktinfo her.


Eksterne konsulenter

Nationalmuseet

Konsulent for Kirkeministeriet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K
Tlf.: 41206121
E-mail: kirkekonsulenter@natmus.dk
Web: Kirkekonsulenter

I 1861 blev de antikvariske aspekter en del af den kirkelige lovgivning og siden da har Nationalmuseet haft en rådgivende funktion for de kirkelige myndigheder.

Nationalmuseets kirkekonsulenter tilbyder rådgivning samt konserveringsfaglige og arkæologiske undersøgelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i kirker og på kirkegårde. 

Kgl. bygningsinspektør

Arkitekt MAA, NORDMAK
Noah Boe-Whitehorn, H + Arkitekter, Teglværksgade 37
2100 København Ø

Tlf.: 93104013
e-mail: kirke@hplus.dk

Den kongelige bygningsinspektør er kirkekonsulent på byggesager i og ved kirker i stiftet, og bistår stiftsøvrigheden med at gennemgå/kvalitetssikre byggeprojekter m.v. på kirker, kirkegårdsdiger, kirkeklokker, graverhuse m.v.

De kgl. bygningsinspektører foretager også tilsyn med statens fredede ejendomme.

Kirkegårdskonsulent

Mogens B. Andersen, arkitekt M.A.A. 
Vibevej 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 98165964 / 51905964
E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk

Kirkegårdskonsulenten udtaler sig om og vejleder om anlæg af kirkegårde, gravlunde, beplantninger og indretninger. Han vejleder også i spørgsmål om graverhuse, kirkegårdsdiger, træfældning og genplantning.

Præstegårds-konsulent

SEGES Innovation
v. Morten Haahr Jensen,
juridisk specialkonsulent
Tlf.: 30 92 17 39 
E-mail: mhj@seges.dk

SEGES Innovation tilbyder rådgivning om landbrugsjuridiske forhold, herunder: 

  • Indgåelse af forpagtningskontrakter.
  • Rådgivning i relation til løbende forpagtningsforhold, i forbindelse med forpagtningens ophør eller ved uenighed med forpagter.
  • Salg af ejendom og/eller landbrugsjord.
  • Overdragelse af betalingsrettigheder.
  • Bistand i forbindelse med ekspropriation.

SEGES Innovation stiller opdateret standardmateriale til rådighed for menighedsrådene, herunder en standard forpagtningskontrakt og annonce til udbud af jord.

Bygningskonsulent

Sager vedr. præsteboliger mv.
Preben Rottbøll, arkitekt M.A.A.
Kong Christians Álle 24, 9000 Aalborg
Tlf.: 40857726
E-mail: preben@rottboell.dk

Orgelkonsulent

Organist Torben Krebs
Filosofgangen 12, 5000 Odense C
Tlf.: 53655779
E-mail: torbenkrebs@gmail.com
 

Akademirådet – rådgivning vedr. ny kunst i kirken 

Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten
1050 København K
Telefon: +45 33 74 49 10
info@akademiraadet.dk
Web: Akademirådet 

Klokkekonsulent

Organist, klokkenist Per Rasmus Møller
Nørregade 4
8550 Ryomgård
Tlf.: 86394048 / 23804428
E-mail: prm@km.dk

Varme-, energi- og klimakonsulent

Civilingeniør Poul Klenz Larsen
Vilvordevej 55, 2920 Charlottenlund
Tlf.: 20153530
E-mail: kvek@outlook.dk