Fortsæt til hovedindholdet

Menighedsrådsvalg 2024

TEMA:

Den 17. september 2024 er der valg til alle folkekirkens menighedsråd. Drømmer du om en bestyrelsespost til CV'et? Vil du gerne have flere af en bestemt type arrangementer i din lokale kirke? Eller har du brug for at bruge dig selv på en ny måde og bidrage til fællesskabet med det, du kan? 

Stil op som kandidat til dit lokale menighedsråd - vi har brug for dig!

Her på siden kan du læse mere om valget, få overblik over vigtige datoer og høre, hvad nuværende menighedsrådsmedlemmer fortæller om deres oplevelse af menighedsrådsarbejdet.

Til efteråret er der valg til landets menighedsråd. 

Menighedsrådene er en demokratisk valgt institution, som er med til at skabe fællesskab i kirken og sammenhængskraft i lokalsamfundet.

De er en krumtap i folkekirken, som er helt afhængig af, at folk stiller op og stemmer.

For selvom menighedsrådene er nogle af vores mindste demokratiske enheder i landet, så sætter de med deres arbejde et kolossalt præg på landet. 

Det er spændende arbejde, som giver netværk, indsigt og nye færdigheder. 

Medlemmer i alle aldre og med alle baggrunde kan stille op. 

Det giver mening. Så her en opfordring til at tage del i demokratiet og deltage i menighedsrådsvalget 2024.

 

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen

Fakta

Menighedsrådsvalget

Valgforsamling

Valget foregår ved en valgforsamling. Det kan minde om en generalforsamling, hvor alle folkekirkemedlemmer over 18 år kan møde op for at stemme eller selv stille op til valget. Valgforsamlingen bliver holdt 17. september 2024 i alle landets kirker.

 

Orienteringsmøde

Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et offentligt orienteringsmøde. Sæt kryds kalenderen 14. maj 2024, hvor alle kirker inviterer til orienteringsmøde. 

 

Her bliver menighedsrådsarbejdet i den lokale kirke præsenteret, og der er mulighed for at stille spørgsmål til det siddende menighedsråd.

 

Valgresultat

Valget foregår ved skriftlig afstemning, og det valgte menighedsråd tiltræder 1. december 2024.

 

Sådan arbejder menighedsrådet

Der skal vælges 6-20 medlemmer til et menighedsråd afhængig af sognets størrelse. Det nyvalgte menighedsråd begynder deres periode 1. søndag i advent. På det første møde konstituerer det nye råd sig og vælger formand, næstformand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson.

I valgperioden holder menighedsrådet møde ca. en gang i måneden. Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg og møder i sognet.

 

Menighedsrådet har ansvar for: 

• Kirkelivet 
• Kulturarven – kirkebygninger og arealer 
• Kirkegården 
• Personaleledelse 
• Kirkens økonomi

 

Menighedsrådet kan prioritere en række aktiviteter som tilbud til sognets indbyggere. Det kan fx være babysalmesang, socialt arbejde, kor, koncerter, mandeklub, sorggruppe og seniorarrangementer.

 

Læs mere om menighedsrådets arbejdsområder og historie på folkekirken.dk her

Vil du også være med?

 

At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at 
engagere sig i den lokale kirke – og tage ansvar for dens drift 
og fremtid. Som medlem af et menighedsråd har du mulighed 
for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med 
til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for 
samfundet. Og der er mange andre gode grunde til at stille op 
til menighedsrådet:

Få indflydelse, og sæt retningen for din kirke 

Du har en vigtig stemme i dialogen om alt fra kirkeliv og aktiviteter til kirkens økonomi og vedligeholdelse. Kirken er i gennemsnit i kontakt med 70 procent af alle folkekirkemedlemmer på et år, og som menighedsrådsmedlem er du med til at sætte retningen.

Gør en forskel for andre 

Skal der være mere for unge og børnefamilier, eller skal der gøres mere for de ældre og udsatte, eller skal I bevæge jer i en helt anden retning? Du kan være med til at gøre kirken nærværende og værdifuld for borgerne i dit sogn ved at planlægge de aktiviteter og arrangementer, du mener skal være i dit sogn.

Bliv en del af folkekirkens lokale demokrati 

Som menighedsrådsmedlem repræsenterer du sognets folkekirkemedlemmer og skaber gode vilkår for kirken lokalt. Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Det gør menighedsrådene til folkekirkens lokale demokrati. Du vil opleve, at der både blandt menighedsrådsmedlemmerne og menigheden som helhed vil være forskellige synspunkter og holdninger til, hvordan den danske folkekirke skal være.

Vær med til at udvikle lokalsamfundet 

Gennem arbejdet i menighedsrådet kan du gøre en forskel 
for livet i dit lokalsamfund. Du kan skabe en positiv indflydelse og være med til at udvikle kirken. Du vil få mulighed for at lytte til og arbejde sammen med andre medlemmer af menighedsrådet og styrke det fundament, der er så vigtigt for kirken.

Få nye kompetencer 

Nye kompetencer og at lære nyt er en del af det at være menighedsrådsmedlem. Menighedsrådsarbejdet kan for dig være en god læreplads i kommunikation, ledelse, samarbejde, økonomi, sagsbehandling, personlig udvikling og meget mere.

Hvordan stiller jeg op? 

Menighedsrådsvalgene i Danmark foregår ved valgforsamlinger – også 
i dit lokale sogn – den 17. september 2024. 
Hvis du er over 18 år og medlem af folkekirken, kan du møde op på valgforsamlingen og stille op til valget. 
Den 14. maj 2024 er der orienteringsmøde om valget. 
Følg med på dit lokale sogns hjemmeside for at finde flere informationer om menighedsrådsvalget.