Fortsæt til hovedindholdet

"Vi er ganske almindelige   mennesker, os der engagerer os"

Menighedsrådsvalg 2024
Af Lise Bangsgaard Sørensen, menighedsrådsmedlem i Snedsted
Foto: Elna Bangsgaard Sørensen 

Da jeg fyldte 40 sidste år, havde jeg inviteret familie, venner - og menighedsrådet. De andre i menighedsrådet er blevet en stor del af mit liv. Det er ikke bare det ene møde om måneden. Vi ses oftere, og vi har det sjovt og kan lide hinanden. Jeg tror slet ikke, jeg kan undvære at sidde i menighedsrådet.

Jeg har siddet i menighedsrådet i Snedsted siden sidste valg, og jeg blev formand et år inde i perioden. Jeg regner med at stille op igen.

Ingen havde set den komme, at jeg skulle sidde i menighedsråd eller være formand. Jeg er ikke vokset op med kirken og har ikke haft en stor tilknytning til kirken. Men jeg blev spurgt af den tidligere menighedsrådsformand inden sidste valg og tænkte: Det kunne da være vældig interessant.

Du er med til at gøre en forskel for menigheden og noget godt for byen. Den tid, du bruger på et frivilligt arbejde, gør en forskel i sognet – for konfirmander, forældre og børn. Hvis børnene kommer i kirken, så har de måske lettere ved at vende tilbage som voksne, fordi de kender kirken. Vi sår korn, som vi kan høste om mange år.

Jeg har fået en masse nye erfaringer, og det har været meget spæn-dende. Det er jo lidt som at lede en mellemstor virksomhed, hvor byg-ningerne skal vedligeholdes, ansatte skal have gode forhold og kassen skal stemme. I den her periode har vi skullet vende økonomien, og her har vi løftet i flok i menighedsrådet.

Vi står ikke alene med det hele som menighedsråd. Det er et kæmpe plus, når man er ny, at der er hjælp at hente andre steder. Vi har brugt provstiet og stiftet rigtig meget, og når vi ringer eller skriver til dem, så er de gode til at hjælpe. Der er også godt netværk med de andre menighedsråd i provstiet.

Mange tænker måske: Det er ikke noget for mig. Det gjorde jeg også selv en gang. Jeg kommer jo ikke i kirken, og det vil jeg ikke blande mig i. Men det er en mulighed for at gøre noget for sit lokalsamfund.

Du behøver ikke at være den, der sidder forrest i kirken, selvom du nok kommer til at gå mere i kirke. Det gør jeg i hvert fald. Vi er ganske almindelige mennesker, os der engagerer os.

Sydthy Provsti, Aalborg Stift, i samarbejde med journalist Alice Sprotte