Fortsæt til hovedindholdet
Månedsbrev
Maj 2024

Maj 2024

Biskoppens månedsbrev

En sommer rig på nåde

Det er ved at være sommer. Solen har varmet i flere dage, og i bispegården er den græsplæne, som blev sået i foråret, ved at få fat. Det bliver svagt grønt i jordens brune flade. Det spirer.

Og spirer gør det også i folkekirken, selvom vi kan kæmpe med buskadser og budgetter, og med at rekruttere præster til vores ledige stillinger.

Oven i det, er vi nogle steder nødt til at forlænge opslagstiden og begrænse brugen af vikarer. For en tid. Det skyldes, at lønudgifterne for resten af 2024 stiger mere, end vi har midler til. Bevillingen er desværre fastlåst.

Hvilke stillinger, det kommer til at berøre, besluttes efter lokal drøftelse med menighedsrådene.

I den tid skal vi huske at passe ekstra godt på hinanden. Provsterne og jeg er til rådighed, hvis der er spørgsmål til økonomi, beslutninger og løsninger.

Vi ansætter stadig præster i Aalborg stift, og 30. maj ordineres to nye sognepræster i Budolfi Kirke. De er fra 1. juni ansat i henholdsvis Oue-Valsgård Pastorat og i Tornby-Vidstrup Pastorat.

Så det spirer. Vi har netop sagt tillykke til forårets konfirmander. Konfirmanderne er en sand glæde og er så utroligt engagerede. De kan også være en håndfuld i konfirmandstuen, det hører jeg. Men jeg kommer ikke til at synge med på en klagesang om ungdommen nu til dags, for de er alvorligt undersøgende og liv til kirken.

I det hele taget skal vi ikke falde hen i en sang om, at alting var bedre før i tiden. Det var det næppe. Og en kirke som vores, der ovenikøbet fortæller, at det er Gud selv, der er til stede, når barnet døbes og brød og vin rækkes, kan kun sige, at kirkens bedste tid er altid nu. Lige her og nu. Det er nu det sker.

Kirkens bedste tid er altid nu.

Vel kan der være bøvl med det ene og det andet. Og vel kan der være trælse sager og beslutninger, der giver rynker i panden. Det forhindrer os ikke i at sige, at kirkens bedste tid er altid nu, for det er her og nu det sker. Det er nu, vi er med i den store fortælling.

For det spirer. Tallene fra stiftet viser, at der er stor opbakning til folkekirken i Nordjylland og Nordvestjylland. Og dåbsprocenten steg faktisk i Aalborg Stift sidste år – fra 70,1 til 70,6 – det er ikke en stor stigning, men en stigning dog. Lad os tale den op.

For uden at underkende de udfordringer, der er, så er der meget, der taler livet op: gode dåbsfolk, gode konfirmander og brudepar, gode gudstjenester og arrangementer, gode møder med mennesker med noget på hjerte.

Det er folkekirken, og folkekirken finder vi også i sommerens mange arrangementer rundt om i kirker, ved fællessang på havnen eller i strandklitten, taler ved Sct. Hans og gode, lyse koncerter i de smukke kirkerum.

Jeg håber, vi mødes i dem i løbet af sommeren, i en sommer forhåbentlig for os alle rig på nåde.

Biskop

Thomas Reinholdt Rasmussen