Fortsæt til hovedindholdet
Månedsbrev
Marts 2024

Marts 2024

Biskoppens månedsbrev

Folkekirken og det sociale arbejde

Folkekirken har et bredt arbejde, der omfatter forkyndelse, undervisning og også socialt eller diakonalt arbejde. Meget af det arbejde foregår lokalt og gennem kirkelige organisationer, der har stor erfaring med det sociale arbejde.

Folkekirken er til stede for dem, der ikke har det nemt og for dem, som livet har ramt på en hård måde.

Den er på hospitaler, uddannelser, i fængsler og i hverdagslivet med barselscafeer, mandefællesskaber, pilgrimsvandringer og samtaler med mennesker, der har brug for os.

Hver især har vi hørt evangeliet og tager det op på den måde, vi har hørt det. Det omsættes til praksis og sender os ud i hverdagen.

I den tidligste kirke var det sådan, at kirken blev meget anerkendt for sit store sociale arbejde i det barske romerske rige. I kirken blev mennesket set som et ligeværdigt menneske uanset social position eller livssituation. Det er også hele tanken bag det at døbe spædbørn: vi er lige i livet. 

I Aalborg Stift har vi nu i flere år haft Folkekirkens Familiestøtte, der de seneste år har undergået en forandring, der betyder, at arbejdet er blevet mere lokalt funderet.

Folkekirkens Familiestøtte står nu på egne folkekirkelige ben, hvor støtte fra provstier og menighedsråd er centralt og uden midler fra eksterne fonde. Den er funderet på decentral ledelse af det lokale arbejde ude i sogne og provstier, men stadig understøttet og serviceret af et fælles sekretariat, som sikrer et fælles grundlag og en høj faglig viden og kvalitet i arbejdet.

Som diakoniorganisation er Folkekirkens Familiestøtte bygget op om frivillige kræfter i de lokale sogne, som tilbyder hjælp, sparring og omsorg for familier i lokalområdet. 

På den måde er Folkekirkens Familiestøtte en måde at organisere det, som Folkekirken igennem generationer har haft tradition for at tilbyde i de lokale sogne – nemlig nærværende diakonalt arbejde, der hvor mennesket har sin hverdag.

Der er mange gode historier om arbejdet, og det er en måde, hvorpå menighedsrådene kan støtte diakonalt og socialt arbejde lokalt.

Gennem forkyndelse, undervisning og diakoni er folkekirken til stede også lokalt.

 

Biskop 

Thomas Reinholdt Rasmussen