Fortsæt til hovedindholdet
Om Aalborg Stift
Fakta og tal om stiftet
Fyldte kirkebænke i kirke

Fakta og tal om Aalborg Stift

Hvor mange bliver konfirmeret i Aalborg Stift? Hvordan ser det ud med deltagelsen ved gudstjenester? Bliv klogere på udviklingen i de nord- og nordvestjyske kirker her.

Her på siden kan du orientere dig i den overordnede udvikling i brugen af Aalborg Stifts kirker. 

Fakta

Bag om tallene

De udvalgte hovedtal i fremstillingen er hentet fra stiftets årlige tælling, som sognene indberetter, samt den årlige kirkestatistik fra Danmarks Statistik, formidlet via Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). 

 

Kirketællinger i Aalborg Stift

Oversigt over kirketællinger i Aalborg Stift fra 2015-2023 kan downloades her (pdf)

Oversigten er udarbejdet på baggrund af månedlige indberetninger fra alle sogne i Aalborg Stift. Kirketællinger omfatter som udgangspunkt registrering af deltagerantallet ved begivenheder (gudstjenester, arrangementer og kirkelige handlinger) med offentlig adgang, hvor sognet er arrangør/ansvarlig. Tællingerne/indberetningerne omfatter ikke deltagertal ved konfirmandundervisning, samtaler i forbindelse med kirkelige handlinger, præsters øvrige samtaler, menighedsrådsmøder, sognets interne mødevirksomhed og andre aktiviteter, hvor der ikke er offentlig adgang. 

 

Formålet med kirketællingerne er:

 

  • At give alle i stiftet, f.eks. menighedsråd, præster, provster og biskop, et retvisende billede af det kirkelige liv rundt omkring i Aalborg Stift.
     
  • At give offentligheden samme retvisende billede og dermed bidrage til retvisende fortællinger om folkekirkens liv og vækst.
     
  • At få baggrundsmateriale og inspiration til overvejelser om strukturelle ændringer, dels på det principielle plan, og dels konkret, f.eks. når biskoppen skal drøfte strukturelle ændringer med implicerede menighedsråd, præster og provster i stiftet med henblik på at anvende ressourcer, både de økonomiske og menneskelige, på den bedst tænkelige måde.

 

Øvrige tal

Øvrige tal (konfirmander, vielser, medlemsprocent m.fl.) er hentet fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters (FUV) årlige statistikoversigt. 
Find hele oversigten på Folkekirkens Udannelses- og Videnscenters hjemmeside her

 

FUVs oversigter er udarbejdet på baggrund af de årlige kirketal fra Danmarks Statistik. Læs mere om kirketallene fra Danmarks Statistik her

Besøg i kirkerne

Det samlede antal begivenheder (gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkelige arrangementer) i 2023: 

29.891

 

Det samlede antal begivenheder (gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkelige arrangementer) i perioden 2015-2023: 

265.927

Gudstjenester

Antal gudstjenester pr. år.

 

2023: 13.162

2022: 13.138

2021: 12.370

2020: 9.285

2019: 14.516

2018: 14.706

2017: 15.046

2016: 15.460

2015: 12.612

 

I 2023 var der kun såkaldt messefald (aflysning af en bekendtgjort gudstjeneste, som aflyses pga. menighedens manglende fremmøde) i 50 af de 13.162 planlagte gudstjenester.

Deltagere ved gudstjenester i alt og i gennemsnit

2023: 574.882 (i gennemsnit 44 pr. gudstjeneste)

2022: 551.685 (i gennemsnit 42 pr. gudstjeneste)

2021: 336.687 (i gennemsnit 40 pr. gudstjeneste)

2020: 292.449 (i gennemsnit 31 pr. gudstjeneste)

2019: 715.337 (i gennemsnit 49 pr. gudstjeneste)

2018: 715.266 (i gennemsnit 49 pr. gudstjeneste)

2017: 737.633 (i gennemsnit 49 pr. gudstjeneste)

2016: 747.205 (i gennemsnit 48 pr. gudstjeneste)

2015: 533.679 (i gennemsnit 42 pr. gudstjeneste)

 

Antal deltagere ved gudstjenester i hele perioden 2015-2023: 

5.204.309 (i gennemsnit 43 pr. gudstjeneste)

Kirkelige handlinger

Antal kirkelige handlinger i alt pr. år.

 

2023: 5.572 (deltagere: 318.826)

2022: 6.103 (deltagere: 335.486)

2021: 6.457 (deltagere: 259.118)

2020: 5.883 (deltagere: 236.346)

2019: 5.714 (deltagere: 350.043)

2018: 5.615 (deltagere: 342.245)

2017: 5.437 (deltagere: 335.581)

2016: 5.774 (deltagere: 349.832)

2015: 4.772 (deltagere: 290.693)

 

Antal deltagere ved kirkelige handlinger i hele perioden 2015-2023: 

2.817.498 (i gennemsnit 55 pr. kirkelig handling)

 

Vielser og kirkelige velsignelser

Antal vielser og kirkelige velsignelser af borgerlige viede pr. år.

 

2023: 986 vielser (+ 125 kirkelige velsignelser af borgerlige viede)

2022: 1.083 vielser (+ 189 kirkelige velsignelser af borgerlige viede)

2021: 832 vielser (+ 125 kirkelige velsignelser af borgerlige viede)

2020: 784 vielser ( + 66 kirkelige velsignelser af borgerlige viede)

2019: 1.070 vielser (+ 152 kirkelige velsignelser af borgerlige viede)

2018: 1.082 vielser (+ 164 kirkelige velsignelser af borgerlige viede)

2017: 1.124 vielser (+ 125 kirkelige velsignelser af borgerlige viede)

2016: 1.053 vielser (+ 129 kirkelige velsignelser af borgerlige viede)

2015: 1.022 vielser (+ 146 kirkelige velsignelser af borgerlige viede)

 

Læs mere om tal for vielser og kirkelige velsignelser af borgerlige viede på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters hjemmeside her

Begravelser og bisættelser

Antal begravelser og bisættelser pr. år.

 

2023: 4.970

2022: 5.293

2021: 4.989

2020: 4.676

2019: 4.796

2018: 4.888

2017: 4.609

2016: 4.790

2015: 4.824

 

Læs mere om tal for begravelser og bisættelser på Folkekirkens Udddannelses- og Videnscenters hjemmeside her

Dåb

Senest offentliggjorte tal for antallet af dåbshandlinger* i Aalborg Stift (2023):

4.007

 

Dåbsprocent** over tid:

2022: 70,6

2021: 70,1

2020: 67,1

2019: 69,7

2018: 72,8

2017: 72,7

2016: 72,9

2015: 75,3

 

*Dåbsopgørelsen skelner ikke mellem, om det er voksne eller børn, som bliver døbt. Tallet er derfor et udtryk for det totale antal dåbshandlinger, der er foretaget i folkekirken i Aalborg Stift i 2023.

 

**Dåbsprocenten er et estimat på, hvor stor en andel af spædbørn fra et givent år, der er blevet døbt i folkekirken. Da alle de 0-årige skal have mulighed for at blive døbt, venter man med at udregne procenten, indtil de 0-årige er blevet ét år, hvilket de er senest d. 31. december året efter, de blev født. Derfor kan man kun udregne dåbsprocenten med en vis forsinkelse, og derfor fremgår dåbsprocenten fra 2023 endnu ikke af oversigten.

 

Læs mere om tal for dåb i folkekirken på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters hjemmeside her

Konfirmander

Senest offentliggjorte tal for antal konfirmerede i Aalborg Stift (2023): 

4.664

 

Konfirmationsprocent* over tid:

2023: 77,3

2022: 81,8

2021: 77,1

2020: 82,5

2019: 84,2

2018: 80,3

2017: 83,3

2016: 77,9

2015: 82,4

 

*Konfirmationsprocenten er et estimat på, hvor stor en andel af de 13 til 15-årige, der bliver konfirmeret et givent år. 


Læs mere om tal for konfirmander på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter hjemmeside her

Kirkelige aktiviteter/arrangementer

Antal aktiviteter/arrangementer pr. år.

 

2023: 11.157 (deltagere: 288.030)

2022: 10.507 (deltagere: 249.789)

2021: 6.015 (deltagere: 130.024)

2020: 6.508 (deltagere: 135.440)

2019: 12.013 (deltagere: 338.306)

2018: 11.979 (deltagere: 335.545)

2017: 12.698 (deltagere: 357.666)

2016: 12.638 (deltagere: 371.844)

2015: 10.835 (deltagere: 290.917)

 

Antal deltagere ved kirkelige aktiviteter/arrangementer i hele perioden 2015-2023: 

2.497.676 (i gennemsnit 26 pr. arrangement)


Presse

Er du journalist og søger særlige tal eller oplysninger? 

Kontakt presseansvarlig
Ingeborg Marie Nielsen
Tlf. 61614507
iman@km.dk

Konsulent for kirketællinger i Aalborg Stift
Christen S. Sinding
css@km.dk