Fortsæt til hovedindholdet
Om Aalborg Stift
Om Aalborg Stift
Budolfi kirkes tårn foran blå himmel

Aalborg Stift

Den danske folkekirke er inddelt i 10 stiftet samt et i Grønland.

Et stift er den højeste organisationsenhed inden for folkekirken. Det er et geografisk afgrænset område, ligesom kommuner, der består af provstier og herunder sogne. 

Find stifterne her

Aalborg Stift er inddelt i 14 provstier (se kort øverst):

1. Budolfi 
2. Aalborg Nordre 
3. Aalborg Vestre 
4. Aalborg Østre 
5. Brønderslev 
6. Frederikshavn 
7. Hadsund 
8. Hjørring Nordre 
9. Hjørring Søndre 
10. Jammerbugt 
11. Rebild 
12. Sydthy 
13. Thisted 
14. Morsø

Hent kort over provstierne her

Læs mere om de enkelte provstier på provsti.dk

Aalborg Stift omfatter de 10 nordjyske kommuner, godt 7.000 kvadratkilometer, en sjettedel af Danmarks areal og 433.130 sognebørn (tal for 2023).

Kirkens administrative inddeling er i det store og hele sammenfaldende med den kommunale i Aalborg Stift, dog undtaget Mariagerfjord kommune, hvoraf ca. en fjerdedel ligger i det tilstødende Aarhus Stift (se kort nedenfor).

Det nuværende Aalborg Stift er en videreførelse af det tidligere Børglum Stift. Børglum blev opgivet som bisperesidens efter reformationen. I de følgende år flyttede bispesædet først til Nykøbing Mors, så til Thisted, derefter til Hjørring. Først i 1554 blev bispesædet overflyttet til Aalborg.

Fakta (tal for 2023):
Provstier: 14
Sogne: 296
Pastorater: 137
Kirker: 330
Præster: 211

Stiftsøvrighed

Stiftet ledes af biskoppen og en ansat stiftamtmand. 

Biskoppen i Aalborg Stift hedder Thomas Reinholdt Rasmussen og udgør sammen med stiftamtmand Trine Hede stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden administrerer stiftets økonomi og er øverste ankemyndighed for en række sager fra menighedsråd. 

Stiftsøvrighedens opgaver er:

  • at føre juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg
  • at administrere stiftets del af fællesfonden
  • at godkende menighedsrådenes beslutninger om kirken og kirkegårde (bygningsarbejder)
  • at varetage den overordnede ledelse af stiftsadministrationen

Biskoppen

Det er i høj grad de enkelte sogne, der bestemmer, hvordan der skal drives kirke i deres sogn. På stiftsplan er biskoppen øverste myndighed i kirkelige såvel som administrative anliggender. 

Biskoppens opgaver er blandt andet, at:

  • varetage det teologiske tilsyn med præster, der er tilknyttet provstier og sogne under stiftet.
  • tage beslutninger om ændringer i liturgi og ritualer.
  • svare på forespørgsler om at bruge kirken til andre formål end gudstjenester samt kirkelige formål.
  • ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet.
  • føre tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg.

Find mere information om biskoppen

Stiftsadministration

Stiftet fører desuden tilsyn med varetagelsen af bygningsvedligeholdelse, kirkegårdudvidelse og lignende, og fungerer derfor som statslig sektormyndighed for folkekirken i forbindelse med udarbejdelser af lokalplaner. Det er i praksis stiftsadministrationen, der varetager disse opgaver. 

Find mere information om stiftsadministrationen

Provstier og provstiudvalg

Aalborg Stift er inddelt i 14 provstier, og hvert provsti er ledet af en provst, der står i spidsen for provstiudvalgets arbejde. Provstiudvalget består i øvrigt af et antal valgte medlemmer fra menighedsrådene i provstiets sogne. Udvalget står for den overordnede koordination af de enkelte sognes økonomi og samarbejde. 

Find kontaktinfo på provsti.dk her

Domkirke

Til hvert stift hører en domkirke. Budolfi Kirke er Aalborg Stifts domkirke. 

Find billeder og læs om domkirkens historie

Stiftsråd

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. 

Stiftsrådets formål er blandt andet at understøtte det lokale kirkelige liv, bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler på vegne af menighedsrådene samt at oprette stiftsudvalg for forskellige områder efter behov.

Find mere information om stiftsrådet