Fortsæt til hovedindholdet
Samarbejdsaftaler
Menighedslovens §42 og §43
Spidsen af kuglepen mod papir

Menighedsrådslovens §42 og §43

To eller flere menighedsråd kan i medfør af menighedsrådslovens §42 a indgå en aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, som menighedsrådene i forvejen hver for sig kan finansiere af kirkekassen i henhold til § 2 i lov om folkekirkens økonomi.

Kirkeministeriet kan herudover i medfør af menighedsrådslovens §43 godkende, at to eller flere menighedsråd indgår aftale om samarbejde om et nærmere bestemt projekt, som kun kan gennemføres med dispensation fra en eller flere bestemmelser i den kirkelige lovgivning.

Kirkeministeriet kan desuden i medføre af §43 b i lov om menighedsråd godkende aftaler om samarbejde, som indgås mellem menighedsråd og provstiudvalg, mellem provstiudvalg eller mellem andre kirkelige myndigheder.

Der skal for alle nævnte former for samarbejde udarbejdes en vedtægt, som skal offentliggøres. Vedtægten skal blandet andet indeholde oplysninger om, hvem der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, om finansiering af samarbejdet og om hvordan samarbejdet kan ophæves.

Samarbejdsaftaler indgået i henhold til §42 a i lov om menighedsråd skal offentliggøres på stiftets hjemmeside.

Samarbejdsaftaler indgået i henhold til §43 skal godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke og efterfølgende offentliggøres på ministeriets hjemmeside.