Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsadministration
Ansatte
Stiftsadministrationens bygning set oppefra

Stiftsadministrationen


Kontakt
Aalborg Stift
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Tlf.: 98188088

Telefontid (ikke helligdage og ferier):
Man-tor: 10.00-15.00 
Fredag: 10.00-13.00

Kontortid (ikke helligdage og ferier):
Man-tor: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14-00

Al officiel kontakt skal ske til kmaal@km.dk

Send sikkert 

Hvis du som borger ønsker at sende sikkert til Aalborg Stift, kan du kontakte stiftet via e-Boks, hvor stiftet er listet som sikker modtagermyndighed.

Du kan få hjælp til at skrive og sende besked via e-Boks.

Menighedsråd, præster og andre med en KM-adresse sender allerede sikkert til Aalborg Stift.

Cvr. nr. 16549711
EAN 5798 000 818 712

Pressekontakt (hverdage 8.00-16.00): Ingeborg Marie Nielsen, tlf.: 61614507 / iman@km.dk

Portræt af Helle Hindsholm

Helle M. Hindsholm

Stiftskontorchef
Direkte: 96341930 / 24963664
hmh@km.dk

 • Leder af stiftsadministrationen
 • Biskoppens amanuensis
 • Juridiske forespørgsler
Portræt af Anne Klit Nielsen

Anne Klit Nielsen

Bispesekretær
Direkte: 96341950
akln@km.dk

 • Præsteansættelse
 • Rådgivning og sagsbehandling
 • Sekretær for biskop og kontorchef

Sisse Harrington

Bispesekretær
Direkte: 96341952 
sih@km.dk

 • Præsteansættelse
 • Rådgivning og sagsbehandling
 • Sekretær for biskop og kontorchef

 

Portræt af Marie Johansen

Marie Johansen

Chefkonsulent
Direkte: 96341927
mjoh@km.dk

 • Juridisk sagsbehandling
 • Juridisk rådgivning og vejledning med fokus på planlovgivning og overenskomster for kirkefunktionærer
 • Ledelse af Plancenter Aalborg
Portræt af Pernille Bunk Stølefjell

Pernille Bunk Stølefjell

Specialkonsulent
Direkte: 96341931
pebn@km.dk

 • Juridisk sagsbehandling
 • Byggesager vedr. kirker og kirkegårde
 • Juridisk rådgivning og vejledning af provstier og menighedsråd
 • Opgaver for stiftsrådet
 • Sekretariatsbetjening af Arbejdsmiljøudvalget for præster

Ingeborg Marie Nielsen

Presseansvarlig

Mobil: 61614507

iman@km.dk

 • Pressehenvendelser til biskoppen
 • Fakta og baggrund til medier
 • Presse- og kommunikationsrådgivning
Portræt af Anna Malena Gilstón

Anna Malena Gilstón

Administrativ medarbejder
Direkte: 96341949
amgi@km.dk  

 • Sagsbehandling og rådgivning, særligt vedr. kirkeistandsættelser og kirkegårde
 • Rådgivning om gravstedsaftaler og registrering i GIAS
 • Rådgivning og sagsbehandling om oprettelse og udbetaling af stiftslån
 • Rådgivning og sagsbehandling om frigivelse af indbetalte kapitaler
 • Vejledning og behandling af arvesager
Portræt af Susanne Christensen

Susanne Ebdrup Christensen

Administrativ medarbejder
Direkte: 96341934
sec@km.dk

 • HR-rådgivning vedrørende kirkefunktionærer
 • Administration af kompetencefond og præstekjoler
 • Administration af bolig- og varmebidrag for præster
 • Sagsbehandler i Plancenter Aalborg
 • Sagsbehandler sognegrænser
 • KIS 
 • Administration af præstekjoler
 • KIS-ansvarlig
Portræt af Dorthe Krogh

Dorthe Krogh

Administrativ medarbejder
Direkte: 96341932
dkr@km.dk

 • Sagsbehandler præsters løn, flyttegodtgørelse og ansættelse
 • HR-rådgivning vedr. kirkefunktionærer
 • Sagsbehandler Plancenter Aalborg
 • Tovholder på Introkurser for nyansatte
Portræt af Dorte Buus Gravesen

Dorte Buus Gravesen

Administrativ medarbejder
Direkte: 96341939
dbg@km.dk

 • Ansvar for stiftets journal, journalisering og postbehandling
 • Telefonomstilling
   
Portræt af Jeanette Højrup Søgaard

Jeanette Højrup Søgaard 

Økonomi- og administrativ medarbejder
Direkte: 96341935
jehs@km.dk

 • Bogholderiopgaver
 • Stiftsadministrationens interne regnskab
 • Fællesfonden, herunder Det bindende Stiftsbidrag
 • Forvaltningstilsyn for provstiudvalgenes kasser

 

Portræt af Maja Nuppenau

Maja Nuppenau

Administrativ medarbejder
Direkte: 96341929
maj@km.dk

 • Ad hoc kontoropgaver
 • Telefonomstilling

 

 

 

 

 

 

Portræt af Mike Hvalsø Johansen

Mike Hvalsø Johansen

Servicemedarbejder
Direkte: 28402166
mikjo@km.dk

 • Servicefunktioner
 • Administration af mødelokaler

Johan Heden Christensen

Studentermedarbejder
johc@km.dk

 • Sagsbehandling, Plancenter Aalborg
Tekst: foto på vej

Oral-Franciz Valgaard Shaw

Uddannelseskonsulent
Tlf. 25317900
orsh@km.dk

 • Ansvar for NY PRÆST i Aalborg Stift

Anna Margrethe Saxild

Religionspædagogisk konsulent
Tlf. 61511044

amsa@km.dk

Ivana Høgagard

Arbejdsvejleder

Tlf: 24654639
E-mail: ih@km.dk

Marie Hoehl Tolstrup

Kommunikationskonsulent

Tlf: 30611430

E-mail: mhto@km.dk

Pernille Hornum

Leder af Sjælesorg på Nettet

Direkte: 96341940

peho@km.dk

Andreas Ferslev Bock

Stiftsbibliotekar
afb@km.dk

Jenny Hviid

Projektleder, Folkekirkens IntraNet
JEAH@km.dk

Eva Strøm

Konsulent, Folkekirkens IntraNet
evs@km.dk