Fortsæt til hovedindholdet
Om Aalborg Stift
Stiftsrådet
Folk sidder til møde ved borde opstillet i en firkant

Stiftsrådet

Stiftsrådets formål er blandt andet at understøtte det lokale kirkelige liv, at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler på vegne af menighedsrådene samt at oprette stiftsudvalg for forskellige områder efter behov.

Stiftsrådets aktiviteter er koncentreret om:

  • Kommunikation
  • Formidling af kristendom
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Kommende møder: