Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Diakoniudvalget
Kvinde og ældre mand

Diakoniudvalget

Aalborg Stifts diakoniudvalg har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde. Udvalget arbejder med vidensdeling og konkrete værktøjer til diakoni.

Udvalgets opgaver er at:

 • kortlægge diakonale aktiviteter, såvel i sognene som på organisations-/institutionsniveau og ajourføre denne kortlægning
 • informere om diakoni på stiftets hjemmeside
 • arrangere debat-, kursus- og inspirationsdage om diakoni
 • inspirere til afholdelse af diakoniens dag i flest mulige sogne/provstier
 • opbygge idébank for diakonale initiativer
 • være i kontakt med de diakonale organisationer, som arbejder i stiftet
 • formidle erfaringer fra diakonale initiativer i andre stifter
 • stille forslag til stiftsrådet eller til biskoppen vedr. ønskelige initiativer
   

Eksempler på diakonale tiltag i Aalborg Stift:

 • Ældre
 • Særligt udsatte
 • Børn/familier
 • Voksne
 • Unge

Kommende møder: 
24. september kl. 12.30-15.00 
20. november kl. 12.30-15.00

Følg udvalgets arbejde:

Læs referaterne fra udvalgsmøderne

Ny diakonifaglig efteruddannelse

Styr diakonien i dit daglige arbejde

Den diakonifaglige efteruddannelse er for praktikere, og et tilbud til ansatte i Aalborg Stifts sogne, som ønsker at give diakonien og det medmenneskelige ekstra rum og plads i det daglige arbejde.

Læs mere på Folkekirkens IntraNet her

Kop kaffe

Diakoniudvalget

Sigrid Ringström
Fungerende formand
Kirke-og kulturmedarbejder Vejgaard
23 65 90 50 / kirkekultur@vejgaardsogn.dk

Frans Rossing Andersson
Fungerende næstformand
Korshærspræst
40 18 88 11 / fra@km.dk

Susanne Houmøller
Leder af Den Blaa Sociale Café, Hjørring
shj@blaakors.dk

Paul Holm
Diakon
98 25 53 22 / paul-holm@mail.dk

Thomas Reinholdt Rasmussen
Biskop
98 18 80 88 / kmaal@km.dk

Mette Dencher
Sognepræst
97 74 01 21 / mde@km.dk

Nanna Elgaard Holm
KFUKS Sociale arbejde
Reden og Lærkereden, Aalborg
Studenterpræst
24 98 46 70 / naen@km.dk

Susanne Tidemann
Kirke- og kulturmedarbejder
20 56 54 06 / st@km.dk

Helene Selmer
Koordinator, Folkekirkens Familiestøtte
Sygemeldt