Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg
Dreng med foldede hænder under hagen

Religionspædagogisk udvalg

Religionspædagogisk udvalg tilbyder og understøtter undervisning i kirkelig formidling og forkyndelse for alle aldre.

Stiftsudvalget inviterer til vidensdeling og inspiration på tværs af faggrupper for at styrke samarbejdet om det religionspædagogiske arbejde.

Udvalget udbyder to årlige kursusdage i henholdsvis forsommeren og efteråret og modtager gerne forslag til temaer og emner til kursusdage.

Eksempler på seneste kurser og aktiviteter:

3. april 2024: Temadag om demens med Rose Marie Tillisch – med henblik på at lave et netværk – 19 deltagere.

28. januar 2024: Deltagelse i bryllupsmessen i Aalborg Kongres-og kulturcenter.

9. oktober 2024: Kursus om inklusion med Lene Tanggaard.

1. november 2023: Fortællekursus med Anette Jahn – 20 deltagere.

14. juni 2023: Kursus om grøn kirke

Foråret 2023: FUV-kursus om køn og identitet.

Følg med i udvalgets arbejde og læs seneste mødereferater.

Stiftsudvalget

Sognepræst Louise Ploug Poulsen (formand): LPP@KM.DK

Sognepræst Anne Bundgaard Hansen: ANBH@KM.DK

Sognepræst Kathrine Staghøj Liisberg: KASL@KM.DK

Sognepræst Kathrine Fischer: KAFI@km.dk

Kirke-kulturmedarbejder Rikke Bay: kirkekultur@catharinae.dk

Organist Jens Nielsen: jnorganist@gmail.com

Kirke-kulturmedarbejder Ulrik Wigh: kirkekultur.ulrik.wigh@gmail.com

Sognepræst og uddannelseskonsulent Oral-Franciz Valgaard Shaw: ORSH@KM.DK

Sognepræst Christian Roar Pedersen: CRPE@KM.DK (som medlem af Stiftsudvalget)

Anna Margrethe Dith Dige Saxild AMSA@km.dk, religionspædagogisk konsulent og referent.