Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Stiftsbestyrelse for DSUK Aalborg
Dannebrog i flagstand og blå himmel med solstråler bagved

Stiftsbestyrelse for DSUK Aalborg

Stiftsbestyrelsen har til opgave at repræsentere DSUK lokalt.

Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) er stiftet med det formål at kunne bevare, udvikle og styrke den folkekirkelige indsats for danske statsborgere, som er i udlandet for at arbejde, studere eller på ferie. Hvert eneste år tager titusindvis af danskere ophold i udlandet i en kortere eller længere periode. Familier flytter ud, fordi en af ægtefællerne udstationeres, unge studerer, tager job som au pairs eller uddanner sig i et internationalt firma. Andre titusinder rejser rundt i verden.

De 53 danske sømands- og udlandskirker ligger spredt ud over hele kloden i storbyer med mange danskere bosat, og i havnebyer med stort dansk skibsanløb, samt i Sydslesvig. De danske sømands- og udlandskirker finder man i Europa, Asien, Australien, USA, Canada, Argentina og Jerusalem.

Fra sømandskirkerne i de store havnebyer udføres en omfattende besøgsvirksomhed på danske skibe. Langt den væsentligste del af udgifterne til kirkernes drift dækkes af indsamlede midler og udenlandsmenighedernes egne bidrag, mens Kirkeministeriet dog yder tilskud til en del af lønudgifterne til præsterne.

Med et medlemsskab af DSUK er jeres menighedsråd med til at støtte sognebørn, der er rejst ud i verden af forskellige årsager. Danske Sømands- og Udlandskirker er populært sagt folkekirke i udlandet. Et medlemskab tegnes i tre forskellige størrelser afhængig af antal sognebørn.

  • Under 1.000 sognebørn: 500 kr. p.a.
  • Mellem 1.000-5.000 sognebørn: 1.500 kr. p.a.
  • Over 5.000 sognebørn: 2.200 kr. p.a.

Danske Sømands- og Udlandskirker ledes af en landsbestyrelse, som understøttes af 10 lokale stiftsbestyrelser. Medlemmer af Aalborg Stiftsbestyrelse ses her på siden.

 

Stiftsudvalget

Birgit Hjortlund
Formand
98 83 80 52 / 29 42 96 52 
birgithjortlund@hotmail.com

Ole Stevns
Næstformand
20 71 30 46 
o.stevns@gmail.com

Mette Moesgaard Jørgensen
Suppleant
23 41 14 84
memj@km.dk

Rita Moore
Sekretær
20 27 40 43 / rita@moore.dk

Jytte Lind Kobstrup
Kasserer
98 24 21 71 / 22 78 42 45
jytte.kobstrup@gmail.com

Poul Venø
40 35 35 22 / venoe@mail.tdcadsl.dk


Beretning ved DSUK-årsmøde i Aalborg Stift den 15. marts 2024.

Beretningen om bestyrelsens aktiviteter i 2023 bærer ikke præg af en pandemi, men vejrliget har givet et bump på vejen.

Bestyrelsen mødtes i februar måned i Nibe Sognegård, hvor vi aftalte de sidste praktiske ting i forbindelse med det planlagte årsmøde den 31. marts. Sognepræst Tine Junker Dalgaard var meget hjælpsom.

Vi var 28 deltagere til årsmødet, som startede med gudstjeneste i Nibe Kirke ved sognepræst Tine Junker Dalgaard og Ole Stevns som kirkesanger. Derefter fortsatte vi i Nibe Sognegård, som ligger overfor kirken. Efter spisning fortalte udlandsprovst Selma Ravn om sin tid som udsendt præst til Frederikskirken i Paris. Selmas tid i Paris bar præg af, at Paris blev hjemsøgt af flere terroraktioner i den periode, og når sådanne situationer opstår, er der ingen tvivl om, at en dansk kirke med udsendt præst betyder overordentligt meget for de fastboende danskere og ikke mindst for de danske turister. Kirken giver den sikkerhed og trøst, man har behov for, når onde elementer tager over.

Derefter gik vi over til generalforsamlingen. Der var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg, og traditionen tro blev valg af repræsentanter til DSUK’s repræsentantskab overladt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig igen med Ole Stevns som næstformand, Rita Moore som sekretær, Jytte Kobstrup som kasserer, og jeg fortsatte som formand. Kristinna Brejner, Peter Sand og Poul Venø fortsatte som menige medlemmer.

Den 1. maj holdt vi bestyrelsesmøde hos Poul Venø i Frederikshavn og evaluerede årsmødet samt aftalte hvem af bestyrelsen, som kunne deltage i repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand. Vi aftalte også at fortsætte med at ringe til de sogne i Aalborg Stift, som vi endnu ikke havde kontaktet mhp. at tegne medlemskab til DSUK.  

Søndag den 7. maj havde Sømandskirken i Gøteborg inviteret til 70-års jubilæum. Poul og Mariann Venø og jeg havde mulighed for at tage af sted, og da dagen blev fejret på en søndag, hvor der ikke er morgenfærgeafgang fra Frederikshavn, måtte vi afsted lørdag eftermiddag og overnattede på et lille hotel nær Sømandskirken. Selve jubilæet startede med gudstjeneste, hvorefter der var frokost ude i haven. Der var sat et stort telt op, men heldigvis skinnede solen, så det var også muligt at sidde udenfor. Det blev en festlig dag med adskillige talere og lykønskninger.

Primo juni var der årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd på Nyborg Strand, og jeg stod igen på DSUK’s stand.

Den 25. august blev der afholdt møde for stiftsbestyrelsernes formænd og næstformænd, hvor man drøftede arbejdet sammen med bl.a. DSUK’s formand Anne E. Jensen og Udlandsprovst Selma Ravn. Jeg var desværre forhindret i at deltage i mødet, men Ole var med. – Dagen efter var der repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, og vi stillede igen med max. antal repræsentanter på 5 personer, nemlig Ole, Jytte, Kristinna, Poul og jeg selv. Vi var godt repræsenteret til mødet, da Mariann Venø og Tonny Kobstrup også deltog – dog uden stemmeret.

Som altid er det meget nyttigt at være med til repræsentantskabsmødet og føle, at man er en del af en organisation med tråde til den store verden. Vi hørte igen på beretninger fra forskellige udsendte præster, og det var bare så interessant. DSUK’s udsendte præster og assistenter gør et fantastisk arbejde ude i den store verden.

Den 13. november havde vi aftalt bestyrelsesmøde bl.a. for at begynde på planlægningen af årsmødet, men da jeg skulle på sikkerhedskursus samme dag – en dato som ikke kunne flyttes – udsatte vi mødet til den 4. december, hvor vi skulle mødes hos Rita i Hadsund.

Den 25. og 26. november var der julebasar i Sømandskirken i Gøteborg, og da kirkens præst, Lars Ulrich Kofoed, var rejst tilbage til Danmark til embede i Hinnerup, havde Kirkerådet spurgt, om vi ville komme og hjælpe både før, under og efter basaren, da de manglede mandskab. Ruth Wegeberg, som var med til vores årsmøde sidste år, da hun netop var kommet hjem fra Surrey i Canada, kom til Gøteborg som vikar, men det var umiddelbart før basaren. Mariann og Poul kunne afse tid til at være i Gøteborg fra onsdag til søndag og Jytte og jeg fra sent lørdag aften til mandag eftermiddag. Kirkerådet og kirkens medlemmer var taknemmelige for vores hjælp, og især Mariann og Poul ydede en kæmpeindsats ved at hjælpe til med at smøre rugbrød, arrangere butik mv. i dagene op til lørdagens og søndagens åbningstider.  – Det er helt sikkert, at man er glade for vores assistance, og det er også sjovt at være med til at yde en indsats. Når vi kommer til gennemgang af regnskabet, vil I kunne se, at jubilæumsbesøget og basaren har lagt beslag på en stor del af bestyrelsens penge i 2023, men vi har været enige om at prioritere samarbejdet med Gøteborg.

I november fik vi at vide, at Stiftsrådet havde udpeget provst Mette Moesgaard Jørgensen i Nykøbing Mors til at være med som observatør i bestyrelsen, og det passede så fint, at vi kunne møde Mette til mødet i december. Vejrguderne var ikke med os – de lovede snestorm over Nordjylland, så jeg valgte at aflyse mødet, så ingen skulle sidde fast i en snedrive på vej til Hadsund. – Næste bestyrelsesmøde blev så fastsat til den 12. februar her i Sulsted Sognegård, hvor Kristinna Brejner havde fået en aftale med menighedsrådet om, at vi kunne holde vores årsmøde her. Kristinna havde tidligere vikarieret som præst her.  Til bestyrelsesmødet fik vi hilst på Mette Moesgaard Jørgensen, som desværre er forhindret i at deltage i vores årsmøde. Vores sekretær Rita Moore kan desværre heller ikke være med i dag.

Jeg nævnte tidligere, at bestyrelsen fortsatte arbejdet med at skaffe flere sognemedlemmer, og vi er næsten færdige med at kontakte de sogne i Aalborg Stift, som ikke var medlemmer af DSUK i november 2021. – Når vi har haft kontakt til de sidste sogne, vil jeg lave en opgørelse over, hvor mange sogne vi har fået som medlemmer siden november 2021.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i 2023, og jeg er klar til at svare på spørgsmål til beretningen.

TAK !

Birgit Hjortlund, den 15. marts 2024.

Se regnskab for 2023 her