Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Stiftsudvalget for unge og kirke
En flok børn på kirkebænke

Stiftsudvalget for unge og kirke (SUK)

Udvalgets opgave eller mål er ikke at lave kirke for unge, men lave kirke sammen med unge.

Kommissorium

Stiftsudvalget for Unge og Kirke (SUK) i Aalborg stift arbejder ud fra den forudsætning, at unge har en vigtig plads i kirken. Derfor er det ikke udvalgets opgave eller mål at lave kirke for unge, men derimod at lave kirke sammen med unge for unge er kirke.  Udvalget er sammensat, nedsat og refererer til biskoppen over Aalborg Stift – Thomas Reinholdt Rasmussen.

Formål:

Som udgangspunkt skal SUKs arbejde have sigte på unge mellem 15-25 år og deres forhold til kirken og det kristne evangelium.

Sammensætning:

 • SUK repræsenteres bredt af forskellige aktører og faggrupper, der arbejder med unge og kirke i folkekirken
 • Udvalget er selvsuppende, men biskoppen har det overordnede ansvar for udvalgets sammensætning.
 • Udvalget udpeger en formand
 • Referater, inspiration, information og rapporter gøres tilgængelig på Aalborg Stifts hjemmeside
 • SUKs arbejde i Aalborg Stift skal evalueres årligt internt i udvalget.

Opgaver:

Stiftsudvalget for Unge og Kirke (SUK) i Aalborg stift er ansvarlige for at:

 • sætte fokus på teologi om og med unge og arbejde for at der fortsat arbejdes med unge og deres forhold til det kristne evangelium – både praktisk og teoretisk
 • samle inspiration til stiftet via f.eks. netværksdage, kurser og erfaringsudveksling inden for udvalgets område
 • samle materialer til stiftet om kirke og unge og gøre det tilgængeligt for relevante aktører
 • at have kontakten til det landsdækkende SUK-netværk

Dette kan løses i form af f.eks.

 • uddannelsesforløb for unge (Kirkelig ungdomslederuddannelse – KUL)
 • etablering af netværk for unge og kirke
 • etablering af taskforce til udvikling og igangsættelse af ungdomskirke og/eller- gudstjeneste

Kommissoriet er udarbejdet 2023.

Aktuelt

Hvad er unges forhold til folkekirken, og hvordan tager kirken imod dem? Det sætter Aalborg Stift spot på i en konference for ansatte, der arbejder med unge i kirken.


SUK i Aalborg Stift består af:

Johannes Nørby Ernstsen (sogne, ungdoms- og gymnasiepræst)
Formand
jone@km.dk

Thomas Reinholdt Rasmussen (biskop)

Kristian Brogaard (sognepræst)

Niels Peter Thomassen (kirkemusiker)

Rikke Bay (kirke- og kulturmedarbejder)

Frederik Tørngren Christensen (teologistuderende)

Louise Haese Sørensen (kirke- og kulturmedarbejder)