Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Udvalg for kirkemusik og gudstjeneste
Pigekor og dirigent i kirke

Udvalg for kirkemusik og gudstjeneste

Udvalget består af præster, kirkemusikere og andre, der har folkekirkens gudstjenester, kirkehandlinger og kirkens sang og musik som en væsentlig del af deres daglige arbejde.

Det er udvalgets opgave:

at fungere som et kollegialt forum på stiftsplan, der kan inspirere og støtte samarbejdet mellem folkekirkens gudstjenestemedarbejdere.

  • at styrke bevidstheden om et stadigt arbejde med liturgiens forskellige værktøjer og udtryksformer.
  • at følge udviklingen i folkekirkens gudstjeneste- og musikliv, og formidle brugbare nyskabelser indenfor liturgi, kirkemusik og kirkesang.

Udvalget kan arrangere studie-, og kursusdage på stiftsplan, og udvalgets medlemmer kan konsulteres med henblik på at inspirere det lokale arbejde med gudstjenester og kirkemusik.

Udvalgets virksomhed udfolder sig i tilknytning til folkekirkens uddannelser for præster, kirkemusikere og gudstjenestemedarbejdere.

Jørgen Kjærgaard, stiftskonsulent for salme- og gudstjenestepraksis, er fast tilknyttet udvalget. Læs mere om, hvad du kan bruge stiftskonsulenten til.

Følg arbejdet i stiftsudvalget for gudstjeneste og kirkemusik:

Find referater fra udvalgsmøder her

Stiftsudvalget

Anne Mette Vennegaard
Formand/organist
60 64 15 20 / organist@gugkirke.dk

Ole Dørum Jensen
MR-formand/ Repræsentant for Stiftsrådet
98 29 68 15 / 60 16 82 03 / odjensen@stofanet.dk

Caroline Sarah Lindkvist Pedersen
Kirkesanger
26 69 41 06 / Cnppedersen@gmail.com

Julius Bang Holst
Sognepræst
97 99 10 02 / jsho@km.dk

Thomas Reinholdt Rasmussen
Biskop
98 18 80 88 / kmaal@km.dk

Mette Krogholm Pedersen
Sognepræst
29 39 06 70 /mkpe@km.dk