Fortsæt til hovedindholdet
Stiftet arbejder med
Folkekirkens Skoletjeneste
Skolebørn ses bag et par flasker, cylinder på et bord

Folkekirkens Skoletjeneste

De folkekirkelige skoletjenester arbejder for at styrke det lokale samarbejde mellem kirken og skolen.


Skoletjenestens arbejdsgrundlag, udbuddet af materialer, projekter, events og kurser m.m. er defineret indenfor rammerne af skolens virksomhed, det lovmæssige grundlag for undervisningen og på skolens præmisser. Alle tilbud til skolerne er udarbejdet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelser.

Alle tilbud fra Folkekirkens skoletjeneste er videns- og kulturformidlende og dermed ikke-forkyndende, og arbejdsfeltet er de fire kompetenceområder:

  • Livsfilosofi og etik
  • Bibelske fortællinger
  • Kristendom
  • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Folkekirkens skoletjeneste har til formål at: 

  • Skabe, udvikle og sikre kontakten mellem skole og folkekirke
  • Tilbyde skolerne deltagelse i fælles projekter, events og arrangementer samt tilbyde et bredt og varieret udbud af undervisningsmaterialer til brug i forbindelse med undervisningen på alle klassetrin i grundskolen
  • Udvikle og gennemføre faglige og tværfaglige projekter i samarbejde med skoler og kulturinstitutioner m.v.
  • Tilbyde faglig og pædagogisk relevante kurser for lærere/undervisere
  • Tilbyde konsulentbistand til lærere/undervisere indenfor det kristendomsfaglige undervisningsområde

Kort sagt:

Skoletjenesterne bidrager til styrke kristendomsfagets faglige profil ud fra en oplevelsesorienteret dimension, og medvirker således til at variere undervisningen til glæde og inspiration for både elever og lærere. 

Læs om skoletjenesten i Aalborg Kommunes spil 'Ondskab - et dialogspil om det onde'

 

Find din lokale skoletjeneste:

•   Brønderslev kommune

•   Frederikshavn Provsti

•   Hjørring og Læsø Kommune

•   Sydthy, Thisted og Morsø Provstier

•   Aalborg KommuneHjemmeside for det landsdækkende netværk af skole-kirke-tjenester: 

Folkekirkens Skoletjeneste.dk

 


For klog til tro? 
- et initiativ fra Skoletjenesten

Konflikten mellem tro og viden kan fylde meget for børn og især unge. I disse dage oplever 500 nordjyske skoleelever, hvordan kristendommen og naturvidenskaben kan supplere hinanden og tilsammen kan give en rigere og mere nuanceret forståelse af temaer og problemstillinger. Hør Inge Dalum Falkesgaard fra Folkekirkens Skoletjeneste fortælle mere om projekt 'For klog til tro' og hør, hvad to elever fra Suldrup skole har fået ud af dagen i Folkekirkens Hus.

 

Skole-kirke-konsulenter i stiftet

 

Pia Uth

Brønderslev Kommune

Trine Nørgaard
Knudsgade 125
9700 Brønderslev
Mobil: 20220078

trine@skolekirke-broenderslev.dk

Tekst: foto på vej

Frederikshavn Provsti

Anne Dybdal Hviid
Silovej 8, 5. sal
9900 Frederikshavn
Mobil: 21782044
fskolekirke@gmail.com

Marianne Helverskov Nielsen

Hjørring og Læsø Kommune

Marianne Helverskov Nielsen
Nørregade 18c
9800 Hjørring
Mobil: 51200761
MAHN@km.dk

Anne-Gerda Tvilling

Hjørring og Læsø Kommune

Anne-Gerda Tvilling
Nørregade 18c
9800 Hjørring
Mobil: 24529222
agtv@km.dk


 

Christine Holm Clayton

Aalborg Kommune

Christine Holm Clayton
Gammeltorv 4
9000 Aalborg
Mobil: 60699036
chhc@km.dk

Inge Dalum Falkesgaard

Aalborg Kommune

Inge Dalum Falkesgaard
Gammeltorv 4
9000 Aalborg
Mobil: 23467600
idf@km.dk

Tekst: foto på vej

Sydthy, Thisted og Morsø Provstier

Svende Grøn
A.C. Hoppesvej 8, Barslev
7790 Thyholm
Mobil: 23432337
sg@km.dk