Fortsæt til hovedindholdet
Til præster
Sjælesorg til præster

Sjælesorg til præster

Aalborg Stift tilbyder sjælesorg til præster af præster.

Sjælesorg til præster er en del af den pastorale egenomsorg, idet embedet fordrer personlig tilstedeværelse og medmenneskelighed.

Det betyder dels, at den pastorale praksis afhænger af præstens personlige trivsel, men også at præster personligt og privat ofte mærker belastningen fra det pastorale embede og dets krav på sjælen.

Stiftet tilbyder derfor sjælesorg til præster, som en mulighed for at tage ansvar for og bearbejde dét, der fylder – af både pastoral, personlig og privat karakter i et fortroligt rum.

Sjælesorgen varetages af præster med særlig uddannelse i sjælesorg og under absolut tavshedspligt.

Det er muligt at søge tjenestefri ved afbenyttelse af tilbuddet, og tilbuddet er berettiget til befordringsgodtgørelse.

Rune Leo Thomassen

”I sjælesorgens rum kan vi tale om livet og tingene, som de er og vi selv er. Og dernæst søge afklaring, trøst og nye veje i visheden om, at vi aldrig er alene med livet og tjenesten som præst. Her er der tid og ro til at lytte på det, der kan være svært at tale om i andre sammenhænge, som menneske og præst.”

Rune Thomassen er sognepræst i Dronninglund. Har taget specialuddannelsen i sjælesorg for sognepræster ved FUV 2019-2021.

Rune afholder sjælesorgssamtaler  for præster fredag formiddage og ellers efter aftale på kirkens kontor, Slotsgade 8D, 9330 Dronninglund.

Kontakt
Tlf.: 24871189
E-mail:rlt@km.dk

Majbritt Grund Kristensen

"Sjælesorgens rum er dit rum – Vi har alle en fortælling, baseret på livets erfaringer. I sjælesorg kan man fortælle sin historie, så den kan bæres med videre i livet. Vi lever som præst på de store fortællinger, vi skal også kende vores egen historie."

Majbritt Grund Kristensen er hospitalspræst på Aalborg Universitetshospital og sognepræst i Sdr. Tranders sogn.
Uddannet ved Clinical pastoral education, PÅ UCSF Medical Center San Francisco 2005-2006 og Sjælesorg for institutionspræster på FUV 2021-2023.

Majbritt afholder sjælesorgssamtaler for præster i Folkekirkens Hus på fredage.

Kontakt
Tlf.: 61502200
E-mail: mgkr@km.dk