Fortsæt til hovedindholdet
Til præster
Supervision til præster

Supervisionsgrupper

Aalborg Stift tilbyder supervisionsforløb i grupper. Gruppesupervisionen er en del af en fortløbende pastoral læring og udvikling, gennem teologisk og faglig refleksion over egen praksis.

Supervisionsforløbene er en mulighed for dygtiggøre sig ved at bearbejde erfaringer, samt at undersøge egne personlige og faglige kompetencer og handlemuligheder i konkrete udfordringer og opgaver i et fortroligt rum.

Det er et ønske for stiftet, at præster tilbydes jævnlige supervisionsforløb.

Et supervisionsforløb varer 8 gange for en gruppe af ca. 6 præster.

Stiftets supervisionsgrupper og samtalerne ledes af uddannede supervisorer.

Det er muligt at søge tjenestefri ifm. med benyttelse af tilbuddet, og tilbuddet er berettiget til befordringsgodtgørelse.

Deltagelse i hele forløbet forventes af deltagere.

Tilmeldingsfristen er 1. august 2024.

For nærmere info eller tilmelding til supervisionsforløb 2024/25:

Arbejdsvejleder Ivana Høgagard
Tlf.: 24654639
E-mail: ih@km.dk


Lotte Lyngby

Lotte Lyngby er præst, uddannet supervisor og har specialuddannelsen i sjælesorg. Hun er sognepræst i Sønderholm og Frejlev og har tidligere været hospitalspræst i Aalborg. Lotte har arbejdet som supervisor siden 2015 i regi af FUV, Aalborg stift, Aalborg Universitetshospital og Aalborg kommune.

Supervisionsforløb 2024/25:

Tid: Fredage 9-12

Sted: Sønderholm Sognegård, 9240 Nibe eller i Frejlev Kirkecenter, 9200 Aalborg SV – eller andetsteds i stiftet efter aftale med gruppe.

Datoer: 

6. september
4. oktober
8. november
6. december
10. januar
7. februar
7. marts
4. april

Pernille Hornum

Pernille Hornum er præst, uddannet supervisor og har specialuddannelsen i sjælesorg. Hun er ansat som leder af Sjælesorg på Nettet og intern supervisor.

Supervisionsforløb 2024/25:

Tid: Onsdage kl. 10-13

Sted: Folkekirkens Hus

Datoer: 
21. august
25. september
23. oktober
20. november
22. januar
19. februar
19. marts
23. april

N.B.! Datoer og sted for supervisionen kan eventuelt aftales/justeres ved første møde onsdag d.21.august i Folkekirkens Hus.

Hanne Kragh Pahuus

Hanne Kragh Pahuus er pastor emerita, har taget specialuddannelsen i sjælesorg og uddannelsen som supervisor på FUV. Hun har undervist og været kursusleder på specialuddannelsen i sjælesorg samme sted. I regi af FUV og Aalborg stift har hun siden 2004 givet supervision i grupper og individuel supervision.

Hanne har også arbejdet teoretisk med samtalen, hvilket blandt andet har resulteret i bogen Den eksistentielle samtale. Aalborg Universitetsforlag 2017 og bogen Det medfølende vidne. Sjælesorg og traumer. Forlaget Eksistensen 2023. Sidstnævnte bog er skrevet i samarbejde med Lone Vesterdal.

Hanne har igangværende grupper med plads til flere. Grupperne mødes 8 gange efter aftale i 2024/2025.

Kontakt enten Hanne eller arbejdsvejleder for nærmere info.

Hanne tilbyder derudover individuel supervision, kontakt Hanne Pahuus.

Hannepahuus@hotmail.com, tlf: 21600090