Fortsæt til hovedindholdet
2022
Nyheder

Biskopper vil afskaffe undtagelse fra ligebehandlingsloven

Alle landets biskopper opfordrer Kirkeministeriet til at fjerne folkekirken fra en bekendtgørelse, der undtager kirken fra ligebehandlingsloven. Vi ansætter præster efter kvalifikationer, teologiske meninger og åndelige holdninger. Ansøgerens køn er underordnet, siger biskop.

Thomas Reinholdt Rasmussen

 

Af Ingeborg Marie Nielsen

Folkekirken har ikke brug for at være undtaget fra ligebehandlingsloven. Det er alle landets ti biskopper enige om, og derfor opfordrer de nu samlet Kirkeministeriet til at fjerne en undtagelsesbestemmelse, der fritager folkekirken fra at følge ligebehandlingsloven.

- Jeg er glad for, at biskopperne er enige om, at den bekendtgørelse bør fjernes fra vores lovgivning. Der er ikke noget teologisk argument mod kvindelige præster. Det er samtidig afgørende for mig, at det at fjerne bekendtgørelsen ikke berører det frie præstevalg, men sender et klart signal om, at vi altid ansætter efter kvalifikationer, teologiske meninger og åndelige traditioner, siger biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen.

Ingen betaling i kirken

Den fælles opfordring blev vedtaget på et bispemøde 25. – 28. oktober.

På mødet besluttede biskopperne også at opfordre Kirkeministeriet til at ændre i regler, som gør det muligt for et menighedsråd at tage betaling for medlemmers kirkelige handlinger. Biskopperne vil fastholde, at medlemmers ret til kirkelige handlinger i deres sognekirke eller andre kirker, de har tilknytning til, er finansieret over kirkeskatten.

Biskopperne behandlede også en planlagt whistleblowerordning, som de forventer kommer i brug inden årets udgang.

Læs hele referatet fra bispemødet her

FAKTA

 

  • Ligebehandlingsloven blev indført i Danmark 12. april 1978. Den forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Loven bygger på EUs ligebehandlingsdirektiv fra 1976.

 

  • "Bekendtgørelse om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår præstestillinger" trådte i kraft 10. juli 1978 og gælder præstestillinger i folkekirken og tilsvarende stillinger i andre trossamfund.

 

  • Bekendtgørelsen er anvendt en enkelt gang på folkekirkens område i 2014, hvor et menighedsråd henviste til den efter en klage over et stillingsopslag, hvor de søgte en mandlig præst. Ligestillingsnævnet gav klageren medhold, da ønsket om en mandlig præst ikke var teologisk begrundet.