Fortsæt til hovedindholdet
2022
Nyheder

Frederikshavn Provsti sætter turbo på den grønne omstilling

Budgettet for 2023 ligger klar, og i Frederikshavn Provsti er det er skrevet med grønt. Næsten hele 5 millioner kroner er der afsat til at styrke de grønne initiativer i provstiet. Det skal ske gennem to nye puljer.

Med budgettet for 2023 er der skabt grobund for at accelerere den grønne omstilling i det nordjyske provsti. Foto: Colourbox

Mens vi for tiden er mange, der skruer ned, hvor vi kan, skruer Frederikshavn Provsti op - i hvert fald for den grønne omstilling. 

Energi- og CO2-besparende projekter er noget, der har optaget Frederikshavn Provsti i mange år allerede. Det er grønt, og der er god økonomi i det. Og med budgettet for 2023 er der sat yderligere turbo på den grønne omstilling. 

Provstiet har nemlig oprettet to grønne puljer på knap 5 millioner til at styrke forskellige grønne initiativer i hele provstiet. En klimapulje på 4 millioner og en biodiversitetspulje på 700.000 kroner. Klimapuljen vil gå til energibesparende og CO2-besparende projekter på bygningsmassen i provstiet, og de 2,1 millioner herfra er allerede bevilget, bl.a. til Abildgård og Albæk kirker. Nu afgåede provst Viggo Ernst Thomsen, der har arbejdet med problemstillingen gennem en del år, fortæller:

- Bygninger, der står med 19 graders varme på hele dagen, er dem, vi først og fremmest prioriterer. Ved middelalderkirker derimod, der i det daglige har en rumtemperatur på 11 grader, og som få gange om måneden i vinterhalvåret opvarmes til 18 grader, er der ikke meget at hente. Og ofte er de yderst vanskelige at isolere mere, end de allerede er. Men står der et ældgammelt oliefyr opsat af Metusalem, så er der også noget at hente der! 

Biodiversitetspuljen kan provstiets kirkegårde søge til at forbedre biodiversiteten på kirkegårdene. Frederikshavn Provsti vil i forlængelse heraf udsende inspirationsmateriale til kirkegårdsbestyrelserne ved provstiets 24 kirker og fire kapeller om initiativer til styrkelse af biodiversiteten.

Og det stopper ikke her. Som yderligere et tiltag er provstiets jord, som er ejet af menighedsrådene og pt. bortforpagtes, ved at blive screenet for, om det har potentiale for etablering af solceller.

- Vi forventer det egentlig ikke, men det er absolut værd at få undersøgt, siger Viggo Ernst Thomsen.

Med budgettet for 2023, de grønne puljer og allerede igangsatte initiativer, er der skabt grobund for at accelerere den grønne omstilling i det nordjyske provsti. 

Læs mere om grøn omstilling i folkekirken på hjemmesiden for Folkekirkens Grønne Omstilling her