Fortsæt til hovedindholdet
2022
Nyheder

Stiftskonsulent udgiver ny grundbog til folkekirkens liturgi

For første gang siden 1840 foreligger nu en samlet grundbog til den danske kirkes liturgi. Stiftskonsulent fra Aalborg Stift står bag.

Stiftskonsulent og lektor adj. professor Jørgen Kjærgaard (foto) er hovedforfatter af de liturgihistoriske og teologiske afsnit i i værket LITURGI 1-3 - Grundbog til folkekirkens gudstjenester og kirkehandlinger. Privatfoto

"Kristendom er først og sidst liturgi. Gudsforholdets og troens ytring og praksis. For den enkelte som for menigheden, ja for kirken som helhed, er gudstjenesten både udgangspunktet og det udviklings- og forvandlingssted, der altid må vendes tilbage til og vendes tilbage fra. Derfor er det værd at vide noget om netop liturgi."

Ud fra dette grundsyn gennemgår de to forfattere, stiftskonsulent og lektor ved Vestervig Kirkemusikskole, Jørgen Kjærgaard og organist, mag. dr. Peter Weincke, kirkens liturgi fra oldkirken til og med liturgien i den danske folkekirke i dag. Det sker i den nye udgivelse LITURGI 1-3 - Grundbog til folkekirkens gudstjenester og kirkehandlinger.

Værkets opbygning

Bind 1 præsenterer gudstjenestens og kirkehandlingernes liturgihistorie – fra den ældste kristendoms Jerusalem over Konstantinopels ortodokse og Roms katolske middelaldermesse til Luthers Wittenberg med reformationens gudstjeneste. Derefter beskrives den danske udvikling fra reformationstid til nutid.

Bind 2 behandler og kommenterer de samme emner, som de aktuelt bruges i folkekirken i dag. Alterbogens og Ritualbogens vejledninger og autoriserede ritualer kommenteres led for led – praktisk, historisk, teologisk og kirkemusikalsk.

Bind 3 indeholder et fyldigt liturgisk leksikon, oversigter over gudstjenestens udvikling, en kronologisk liste over danske liturgiske bøger og musikalier, en emneopdelt litteraturfortegnelse samt diverse registre.

De tre bind kan bruges både hver for sig og parallelt. 

Organist mag.art dr. Peter Weincke står bag de kirkemusikalske afsnit i udgivelsen. Hvad angår bogens praktiske overvejelser og anvisninger forenes Jørgen Kjærgaards og Peter Weinckes erfaringer gennem mange års tjeneste i folkekirken som henholdsvis sognepræst og organist. Privatfoto

Kom med til præsentation

Udgivelsen af værket LITURGI 1-3 - Grundbog til folkekirkens gudstjenester og kirkehandlinger bliver præsenteret ved et arrangement på Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, Vestervig, tirsdag den 22. november kl. 15-17. 

De to forfattere præsenterer værkets indhold. Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen orienterer om fremtidsudsigterne for arbejdet med folkekirkens liturgi og forlagsredaktør Henrik Brandt-Pedersen, Eksistensen, medbringer købseksemplarer af værket.

Alle interesserede er velkomne.

LITURGI 1-3
- Grundbog til folkekirkens gudstjenester og kirkehandlinger
Jørgen Kjærgaard & Peter Weincke
Forlaget Eksistensen 2022

Fakta

Om forfatterne

Om Jørgen Kjærgaard

 • Cand.teol. og stiftskonsulent i salme- og gudstjenestepraksis i Aalborg Stift. Læs mere
 • Lektor i Liturgi og Hymnologi ved Vestervig Kirkemusikskole.
 • Sognepræst 1985-2009.
 • Medarbejder ved den autoriserede oversættelse af Bibelen 1986-92.
 • Medlem af Salmebogskommissionen 1993-2002.
 • Censor ved teologisk embedseksamen 2007-21.
 • Fagtilsyn med salmerne i den elektroniske udg. af Grundtvigs Værker.
 • Medl. European Academy of Religion.
 • Präsident, Internationale Arbeitsgemeinchaft für Hymnologie 2011-2022.
 • Professionelt og videnskabeligt beskæftiget med salmedigtning og salmebrug, bl.a. som adj. professor i dansk salme- og kirkehistorie ved det teologiske fakultet på Aarhus Universitet og som underviser i liturgi og salmekundskab ved Nordjysk Musikkonservatorium, Vestervig Kirkemusikskole og på Præstehøjskolen.
 • Forfatter til monografier og artikler om kirkehistorie, salmer og liturgi i bl.a. tobindsværket: Salmehåndbog I-II.

 

Om Peter Weincke

 • Organisteksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og mag.art. i musikvidenskab fra Københavns Universitet
 • Doktordisputats i kirkemusik fra Pontificio Istituto di Musica Sacra, Rom.
 • Organist i Den Danske folkekirke 1975-2016.
 • Medlem af den internationale dommerkomite ved Concorso Polifonico Internazionale "Guido d'Arezzo", Arezzo 2004-11.
 • Medredaktør af Orglet 1984-91.
 • Bestyrelsesmedlem fra 1996 i Samfundet Dansk Kirkesang; medredaktør af Dansk Kirkesangs Årsskrift fra 2005.
 • Lærer i de kirkemusikalske fag ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i København 1994-2021, i en periode desuden som projektleder.
 • Lærer i hymnologi og liturgik ved DKDM 1996-2018.
 • Lektor i musik ved Gentofte HF 2004-2020. Leder af Rudersdal Barokensemble siden 2006.
 • Besøgsorganist ved Den danske Kirke i Rom siden 2017.
 • Kirkemusikalsk konsulent for Den Færøske Folkekirke siden 2019.
 • Forfatter til monografier og artikler om kirkemusik, musikhistorie, salmer og liturgi bl.a. sammen med Jørgen Kjærgaard i bogen Danske salme- og koralbøger, En introduktion, Anis 2013.