Fortsæt til hovedindholdet
2022
Nyheder

Whistleblowerordning til folkekirken

Alle arbejdspladser i folkekirken med 50 eller flere ansatte skal etablere en whistleblowerordning. Sammen med Kammeradvokaten har landets stifter derfor nu udarbejdet et tilbud til dem.

Alle indberetninger til Kammeradvokaten bliver behandlet fortroligt, men ikke anonymt. Arkivfoto 

Af Kirsten Weiss Mose

Siden december 2021 har det været lovpligtigt, at offentlige arbejdspladser med mindst 50 ansatte skal etablere en whistleblowerordning.

På opfordring fra Kirkeministeriet har stifterne udarbejdet en fælles whistleblowerordning for folkekirkelige arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte. Ordningen er lavet i samarbejde med Kammeradvokaten.

- Ordningen er en mulighed for at komme frem med iagttagelser af kritisable forhold over for en ekstern instans med sikkerhed om fortrolighed. Indberetninger sker i fortrolighed til en fælles whistleblowerenhed, som behandler indberetningerne, siger Lars Christian Kjærgaard, stiftskontorchef i Haderslev Stift.

Hvis arbejdspladsen består af 50 eller flere ansatte, og man ikke ønsker at bruge ordningen med Kammeradvokaten, har man pligt til at etablere en ordning på egen hånd.

Ordningen skal evalueres

I første omgang er det alene arbejdspladser med 50 eller flere ansatte, der kan indgå aftalen med kammeradvokaten.

- Vi vil godt lige se, hvordan ordningen fungerer, for dem der er forpligtet til at få en ordning, inden vi eventuelt udvider tilbuddet til også at gælde de mindre arbejdspladser. Nu løber vi den her ordning i gang og indhøster erfaringer. Så kan vi tage stilling til, om vi kan udvide denne ordning til også at gælde arbejdspladser med under 50 ansatte, eller om der eventuelt skal en helt anden ordning til for denne gruppe.

En arbejdsgiver med under 50 ansatte er velkommen til på frivillig basis lave en tilsvarende ordning, men whistlebloweren er ikke beskyttet af loven mod sanktioner mv., som følge af indberetningen.

- Derfor skal vi grundigt have gennemtænkt om en sådan frivillig ordning reelt er bedre end de muligheder, man har i dag for at klage via de eksisterende klageveje. Det laver vi et oplæg om og vender med biskopperne til næste år.

Sådan gør I

 • Alle arbejdspladser i folkekirken med 50 eller flere ansatte skal etablere en whistleblowerordning.
 • Hvis din arbejdsplads (med 50 eller flere ansatte) ønsker at tilslutte jer til whistleblowerordningen, skal I kontakte Kammeradvokaten:
  Louise Vestergaard, 2172 0055, lves@kammeradvokaten.dk
  Hanne Marthine Frederiksen, 5077 8477, hma@kammeradvokaten.dk

Fakta 

 

 • Whistleblowerordningen er et tilbud til folkekirkens arbejdspladser med 50 eller flere ansatte.
 • Som arbejdsplads tilslutter man sig ordningen ved at kontakte Kammeradvokaten.
 • Alle indberetninger bliver behandlet fortroligt, men ikke anonymt.
 • Whistleblowerordningen skal ses som et supplement til muligheden for at gå til nærmeste leder, personale-/HR-afdelingen mv. med fejl og ting man er utilfreds med. Find link til klagevejledning i Aalborg Stift her
 • Folkekirkens whistleblowerordning er etableret i et samarbejde med Kammeradvokaten.