Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

180 præster mødtes i Aalborg

22.-23. august deltog hovedparten af Aalborg Stifts præster i det årlige stiftspræstestævne. I år var det på Hotel Comwell Hvide Hus i Aalborg til to dage med faglige oplæg, netværk og tale fra biskoppen, hvori han opfordrede alle til at kommunikere klart, at kirken er her for at give mennesker håb.

Konferencesalen Kilden på Comwell Hotel Hvide Hus var tirsdag og onsdag fyldt med præster fra hele Aalborg Stift. Foto: Ingeborg Marie Nielsen/Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Af Marie Hoehl Tolstrup og Ingeborg Marie Nielsen

180 præster var i år tilmeldt det årlige møde for stiftets præster, eller 'stiftspræstestævnet', som det gennem mange år er blevet kaldt.

Efter flere år i den nordligste del af stiftet, var arrangementet i år rykket til den centrale del af Aalborg, nærmere bestemt Comwell Hotel Hvide Hus.

To dage med foredrag, gudstjeneste, festmiddag og selvfølgelig god tid til at netværke og tale med med andre præstekolleger på tværs af stiftet. 

Der var oplæg om Lukasevangeliet ved professor Kasper Bro Larsen, om begrebet synd ved lektor Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen - og om kunstneren L.A. Ring ved Henrik Wivel. 

Tirsdag eftermiddag var der gudstjeneste i Budolfi Kirke ved provst Winnie Rischel. 

Arrangement sluttede vanen tro med det faste element på programmet: "Biskoppens halve time". 

Vi skal give håb

Her berettede biskop Thomas Reinholdt Rasmussen om aktuelle og centrale indsatser og udfordringer i Aalborg Stift.

Et særligt fokus i biskoppens tale handlede om præsterekruttering. Heldigvis flytter meget få præster ud af stiftet, men der er ret konstant 10 procent ledige præsteembeder, og det er en reel strategisk udfordring, lød det fra biskoppen.

- Vi er det nødvendige bindeled og kontaktled mellem kirke og folk. Der er andre steder i Europa, hvor det er forsvundet. Hvis vi ikke har det bindeled, så kommer vi for langt væk. Der kommer simpelthen for stor afstand mellem kirken og folket. Det må ikke ske, for folkekirken lever i høj grad af at være tæt på folket, og det kan vi ikke være, hvis vi ikke har de præster, der er brug for, sagde biskoppen.

Han talte også om vigtigheden af, at præster er med til kommunikere, hvad kirken står for i dag.

- Vi kan ikke bare henvise til traditionen. Nu vil folk have at vide, hvad vi bidrager med. Hvad vi er her for. Det er jo en del af det, man spørger om. Hvad er folkekirken her for? 

- Det er der rigtig mange grunde til, f.eks. oplysning og dannelse. Men grundlæggende så er vi her for at give mennesker håb. Håb for spædbørn, der skal leve deres liv, håb til mennesker, der skal vies, håb til folk, der skal tage afsked med deres kære. Vi skal være rigtig tydelige om, hvorfor vi er folkekirke, og vi skal ikke begræde, at traditionens elastik begynder at blive tynd, for det gør den for alle. 

Biskoppen forklarede, at fordelen for folkekirken er, at den er en levende kirke, men der er brug for at sige højt, hvad den bidrager med og til. Han gjorde det klart, at svaret er simpelt: Folkekirkens præster bidrager med håb og trøst. 

- Men vi skal alle sammen være rigtig gode til at svare på det spørgsmål. For hvis vi ikke er det, så bliver vi ikke ved med at være her her. Det er en ting, vi skal arbejde med, og som jeg håber, I hele tiden vil have i tankerne.

Biskoppen var i sin tale også omkring flere andre temaer, som arbejdsmiljø, det to-strengede ledelsessystem, Menighedsrådsvalg 2024 og liturgiarbejdet. 

Han takkede alle for et godt møde. 

Næste stiftspræstestævne finder sted 13.-14. juni 2024 på Comwell Rebild Bakker.

Se billeder fra stiftspræstestævne 2023 her:

Foto: Ingeborg Marie Nielsen/ Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Foto: Marie Hoehl Tolstrup/Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Foto: Ingeborg Marie Nielsen/ Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Foto: Ingeborg Marie Nielsen/ Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Foto: Ingeborg Marie Nielsen/ Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Foto: Ingeborg Marie Nielsen/ Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Foto: Ingeborg Marie Nielsen/ Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Foto: Ingeborg Marie Nielsen/ Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Foto: Ingeborg Marie Nielsen/ Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Foto: Marie Hoehl Tolstrup/ Presse & Kommunikation i Aalborg Stift