Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Invitation: Unge- og kirkekonference

Hvad er unges forhold til folkekirken, og hvordan tager kirken imod dem? Det sætter Aalborg Stift spot på i en konference for ansatte, der arbejder med unge i kirken. 

Arkivfoto fra ungdomsgudstjeneste i Asaa. 
Foto: Aalborg Stift / Presse & Kommunikation

Af Ingeborg Marie Nielsen

Aalborg Stift sætter fokus på kirke, unge og ungdomsteologi.

Det sker på en konference 16. november i Vor Frelsers Kirke i Aalborg arrangeret af stiftsudvalget for unge og kirke.

Konferencen bliver ramme for inspiration, opkvalificering og netværk mellem alle, der arbejder - eller gerne vil arbejde - med unge i Folkekirken. 

Dagens oplægsholdere er Søren Østergaard, som er ph.d. i teologi og leder af Center for Ungdomsstudier (CUR) samt Christian Noval, som er dr. theol. i ungdomsteologi, præst i Den Katolske Kirke og har lang erfaring med børne- og ungdomsarbejde. 

En gruppe unge er inviteret med som advisory board. 

Om valget af oplægsholdere fortæller formand for stiftsudvalget Johannes Nørby Ernstsen, at Christian Noval også er en af de bærende kræfter inden for International Association for the Study of Youth Ministry, IASYM, som arbejder tværkirkeligt med at understøtte og udvikle professionalisme inden for kirkeligt ungdomsarbejde verden over.

Søren Østergaards arbejdsområder favner bredt, men med et fælles afsæt i undersøgelser af ungegruppers adfærd, rammer og livsværdier. Det inkluderer temaer som frivillighed, voksenrelationer, trivsel, frafald og hverdagsliv.

Sammen har de stor faglig kompetence og lang erfaring med at arbejde med unge og kirke og inspirere til nye måder at nå unge på.

Det er gratis at være med. 

Tilmelding via link senest 1. november

For yderligere oplysninger, kontakt:

Sognepræst, ungdomspræst og formand for stiftsudvalget for unge og kirke: Johannes Nørby Ernstsen, e-mail: jone@km.dk

PROGRAM FOR UNGE- OG KIRKEKONFERENCE

 

Vor Frelsers Kirke

Annebergvej 2

9000 Aalborg

 

16. november kl. 9.30 - 15.30

 

Kl. 9.30  

Formiddagskaffe med rundstykker

Kl. 10.00

Oplæg ved Christian Noval

Kl. 10.45

Pause

Kl. 11.00

Oplæg ved Søren Østergaard

Kl. 11.45

Middagsbøn

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.30

Fælles dialogblok med Christian Noval og Søren Østergaard

Kl. 13.15

Pause

Kl. 13.30

Hands on advisery board/løvens hule. Mød en flok unge og stil dem spørgsmål om kirken og deres forhold til den.

Kl. 14.15

Pause

Kl. 14.30

Hands on advisery board/løvens hule

Kl. 15.00

Kaffe, kage og tak for denne gang