Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Kommission skal overveje modernisering af folkekirkens dåb

Kirkeministeren har nedsat dåbskommission, som skal se på, om dåbsritualet i folkekirken skal ændres. Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen er udpeget som formand.

Kirkeministeren har nedsat en dåbskommission, som skal se på, om der er behov for at ændre dåbsritualet i folkekirken. Foto: Folkekirken.dk

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben er under hastig forandring. 

Der findes drop-in-dåb, lørdagsgudstjenester med dåb og forskellige symbolske tiltag, som i stigende grad tages med i ritualet omkring dåben.

Derfor skal en kommission nu se på, om tiden er inde til at ændre dåbsritualet i folkekirken.

Biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen, er udpeget som formand for kommissionen.

- Det er et spændende arbejde, som både skal tage hensyn til den tradition, vi står i, og den tid, vi er i. Som et af kirkens to sakramenter er dåben det første sted, vi møder den kristne forkyndelse i folkekirken. Derfor skal dåben være både skelsættende og erfaringsnær, siger han.

Se dåbskommissionens kommissorium

Det er kirkeministeren, der nedsætter dåbskommissionen. Den skal drøfte dåbsteologi, dåbsritual og dåbspraksis og vurdere, om der er behov for større eller mindre ændringer i det nuværende dåbsritual, der senest blev ændret i 1992 efter et grundigt liturgiarbejde.

Forberedelserne til arbejdet har været i gang længe. Allerede i 2016 nedsatte biskopperne en arbejdsgruppe, der skulle se på dåbsritualet, og i 2019 udgav arbejdsgruppen en rapport. Den er efterfølgende blevet drøftet lokalt, i bredere sammenhænge og ved en national liturgikonference i 2021. Og i januar 2022 anmodede biskopperne så Kirkeministeriet om at nedsætte kommissionen, som nu er klar.

Kirkeminister Louise Schack Elholm lægger vægt på, at den nedsatte kommission afspejler folkekirken i bredest mulige forstand, idet den består af medlemmer med både gejstlig, fagteologisk og anden faglig ekspertise og af lægfolk.

- Dåben er et af folkekirkens to sakramenter, og derfor er det helt afgørende, at hvis der skal ske ændringer i dåbsteologi og dåbspraksis, så skal det ske efter meget grundige overvejelser. Og samtidig at det sker i en proces, hvor vi sikrer, at folkekirken i hele dens bredde bliver hørt og inddraget hele vejen igennem. Det mener jeg, at vi sikrer med den sammensætning, dåbskommissionen får, siger Louise Schack Elholm.

Dåbskommissionen skal afslutte sit arbejde ved udgangen af marts 2027.

Sammensætning af dåbskommissionen (fold ud)

Formand: 

 • Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop, Aalborg Stift (formand)

 

Øvrige medlemmer: 

 • Birgitte Ebert, domorganist, Ribe Domkirke
 • Christiane Gammeltoft-Hansen, sognepræst, Lindevang Pastorat
 • Kristoffer Garne, sognepræst, Lemvig-Heldum Pastorat
 • Signe Gjessing, forfatter (udtrådt 7. juni 2023)
 • Niels Henrik Gregersen, professor, Københavns Universitet
 • Bo Kristian Holm, professor (mso), Aarhus Universitet
 • Peter Hundebøll, bestyrelsesmedlem, Landsforeningen af Menighedsråd
 • Anne Hjul Johannessen, KFUM og KFUK
 • Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, lektor, Københavns Universitet
 • Kurt Ettrup Larsen, professor, Menighedsfakultetet Aarhus
 • Jesper Tang Nielsen, valgmenighedspræst, Københavns og Vartov Valgmenighed
 • Marie Vejrup Nielsen, lektor og institutleder, Aarhus Universitet
 • Mette Sanggaard, forstander, Ollerup Efterskole
 • Peter Skov-Jakobsen, biskop, Københavns Stift
 • Erik Skyum-Nielsen, lektor emeritus, Københavns Universitet
 • Lene Tanggaard, rektor, Designskolen i Kolding
 • Bodil Therkelsen, bestyrelsesmedlem, Landsforeningen af Menighedsråd

 

Kirkeministeriet: 

 • Kontorchefen for Kirkeret og Tværgående Jura, Kirkeministeriet