Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Nordjysk kirke modtager arbejdsmiljøpris

Abildgård Kirke i Frederikshavn er udpeget til Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023 for at yde en ekstraordinær indsats, der har ført til øget trivsel blandt medarbejderne. Prisen overrækkes 12. december.

Abildgård Kirke modtager bl.a. Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023 fordi den lægger vægt på, at det er i hverdagen gode relationer opbygges, og der tænkes tillid og fællesskab ind i alle relationer. Det er første gang prisen uddeles. Foto: Abildgård Kirke

Pressemeddelelse fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, red. af Ingeborg M. Nielsen

Abildgård Kirke i Frederikshavn har vundet Folkekirkens Arbejdsmiljøpris og anerkendes dermed for at have ydet en ekstraordinær indsats for arbejdsmiljøet, som har ført til øget trivsel for medarbejderne.

Sct. Catharinæ Sogn i Hjørring og Vor Frelsers Kirke i Esbjerg var også nomineret og med i et tæt opløb til prisen.

Abildgård Kirke er udvalgt af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd med følgende begrundelse:

"Abildgård Kirkes vision er, at kirken er bygget af ”levende sten”. Det fordrer gode forhold for alle, der har deres gang i kirken. Visionen udmøntes i det daglige, hvor tillid, fællesskab og fælles ansvar fører til glade medarbejdere, som skaber gode rammer for kirkens brugere. Gennem struktur, herunder arbejdsmiljøorganisationsarbejdet, personalemøder og menighedsmøder, sikres information i en travl hverdag. Der er fokus på tilrettelæggelse opfølgning og evaluering af arbejdet. Abildgård Kirke lægger vægt på, at det er i hverdagen de gode relationer opbygges – og der tænkes tillid og fællesskab ind i alle relationer".

Formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Bjørn Arberg siger, at de tre nominerede kirker alle har vist vigtigheden af et kontinuerligt og fælles fokus på arbejdsmiljøet i opgaven med at bedrive kirke. 

Medier fokuserer oftest på folkekirkelige arbejdspladser præget af dårlig trivsel, og det giver en fortælling om, at alle folkekirkelige arbejdspladser har dårlig trivsel. 

Det er ifølge Folkekirkens Arbejdsmiljøråd absolut ikke tilfældet, og derfor er det vigtigt at fremhæve, at der er mange arbejdspladser, som ved en stabil og indsigtsfuld indsats opnår et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og brugere af kirkerne oplever kvalitet og god trivsel i det daglige.

"Nøgleordene er systematik, tillid og åbenhed, når mange faggrupper og et menighedsråd skal sætte retning for det kirkelige arbejde," siger Bjørn Arberg.

Folekirkens Arbejdsmiljøråd består af repræsenter fra 13 folkekirkelige arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Arbejdsmiljørådet har udvalgt vinderen på baggrund af indsendte ansøgninger.

OVERRÆKKELSE AF FOLKEKIRKENS ARBEJDSMILJØRPRIS 2023

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd uddeler for første gang en pris til en folkekirkelig arbejdsplads, som har ydet en ekstraordinær indsats for det gode arbejdsmiljø og kan inspirere andre folkekirkelige arbejdspladser til et endnu bedre arbejdsmiljø.

 

Alle, der arbejder i folkekirken, har kunnet indstille deres arbejdsplads. 15 kirker blev indstillet.

 

  • Prisen overrækkes til Abildgård Kirke, Abildgårdvej 56, 9900 Frederikshavn d. 12. december kl. 16.00.
  • Formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Bjørn Arberg og næstformand Inge Kjær Andersen vil overrække et diplom og give deres anerkendelse for arbejdsmiljøindsatsen.
  • Pressen og andre interesserede er velkomne.

For yderligere oplysninger, kontakt: 

Formand Bjørn Arberg, tlf.: 33791685, e-mail: bba@doks.dk 

Abildgård Kirke: Daglig leder Heidi Ettrup Lehm, tlf.: 42511796, e-mail:
heidi@abildgaard-kirke.dk

 

Læs mere om folkekirkens arbejdsmiljøpris på Folkekirkens IntraNet

Læs hele pressemeddelelsen om prisuddelingen på Folkekirkens IntraNet