Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Samarbejdsaftale om Liturgisk Forum underskrevet

Etableringen af et Liturgisk Forum i folkekirken er kommet et skridt nærmere med underskrivelsen af en samarbejdsaftale mellem mellem Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og folkekirkens tre kirkemusikskoler. 

Samarbejdsaftalen om et Liturgisk Forum blev underskrevet af (fra venstre): Rektor Charlotte Muus Mogensen, Sjællands Kirkemusikskole, biskop Marianne Gaarden, formand for Sjællands Kirkemusikskole, rektor Birgitte Stoklund Larsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, biskop Elof Westergaard, formand for Løgumkloster Kirkemusikskole, biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, formand for Vestervig Kirkemusikskole og rektor Hans Christian Hein, Løgumkloster Kirkemusikskole. 

Af Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (red. af Ingeborg Marie Nielsen)

Etableringen af et Liturgisk Forum i folkekirken er nu for alvor på vej med underskriften af en samarbejdsaftale mellem Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og folkekirkens tre kirkemusikskoler. 

Formålet med samarbejdet er at etablere og understøtte Liturgisk Forum i en projektperiode på seks år. Liturgisk Forum indlejres organisatorisk i Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter.

Samarbejdsaftalen blev formelt underskrevet under et møde mellem formænd og rektorer i Vestervig 20. november.

Biskop i Ribe Stift Elof Westergaard er formand for Løgumkloster Kirkemusikskole, for Folkekirkens Videns- og Udviklingscenter og for arbejdsgruppen, der resulterede i oprettelsen af Liturgisk Forum. 

”Fra biskopperne glæder vi os over, at Liturgisk Forum nu begynder at tage form og kan være med til at løfte arbejdet med liturgi i folkekirken. Jeg har de største forventninger til, at det vil blive til gavn og glæde for det lokale kirkeliv, knytte musik og ordets forkyndelse tættere sammen”, siger han.

Rektor for Sjællands Kirkemusikskole, Charlotte Muus Mogensen, bliver formand for den faglige styregruppe, der skal nedsættes til at prioritere arbejdet i Liturgisk Forum.

”Kirkemusikskolerne glæder sig til samarbejdet i Liturgisk Forum, der vil kunne være med til at sætte et større fokus på kirkemusikken i forbindelse med liturgiarbejdet i folkekirken”, siger Charlotte Muus Mogensen.

Birgitte Stoklund Larsen er rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der også glæder sig til samarbejdet om Liturgisk Forum. 

"Jeg håber, det kan blive en spydspids for samarbejdskulturen i folkekirken, når præster, kirkemusikere og kirke- og kulturmedarbejdere får en fælles platform for arbejdet med liturgi i folkekirken”, siger hun.

Der er afsat 15,2 mio kroner på Folkekirkens fælles budget til den seks-årige projektperiode (2024-2029). 

Læs samarbejdsaftalen hos Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

 

Liturgisk Forum

  • Folkekirkens biskopper besluttede på et bispemøde i januar 2022 at etablere et Liturgisk Forum, som skal kvalificere og understøtte det løbende arbejde med liturgi i folkekirken.

 

Hvad er liturgi?

  • Liturgi bruges i den kristne kirke i betydningen gudstjeneste.
  • Ordet betegner det fastlagte forløb, som gudstjenesten og de kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse forløber efter.
  • Der er en række variationsmuligheder i liturgien til de enkelte handlinger, så menighedsråd og præster frit kan vælge den liturgi, der passer dem bedst.
  • Liturgierne er beskrevet i 'Den Danske Alterbog og Ritualbog - Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke'.
  • Ritualerne findes også i Salmebogen, så man som kirkegænger altid kan følge med i forløbet.

 

Kilde: Referat fra bispemøde, januar 2022 og folkekirken.dk