Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Undervisningsmateriale til elever med autisme

Folkekirkens Skoletjeneste har indgået samarbejde med De Gule Værksteder, Autismecenter Nord-Bo om produktion af effekter til nyt undervisningsmateriale målrettet konkrettænkende elever i kristendomsundervisningen. Projektet er støttet af Aalborg stiftsråd.

De Gule Værksteder, Autismecenter Nord-Bo skal fremover producere effekter til undervisningsmateriale målrettet konkrettænkende elever med f.eks. autisme i kristendomsundervisningen. Foto: Inge Dalum Falkesgaard

Af Marie Hoehl Tolstrup og Ingeborg Marie Nielsen

Et kors med runde kanter. Et hjerte i blødt læder, der føles varmt i hånden. Et særligt fokus på det sanselige og taktile og på orden, gentagelser og systematik.

Folkekirkens Skoletjenestes nye undervisningsmateriale i kristendomsundervisningen "Fra Betlehem til Jerusalem" er særligt målrettet konkrettænkende elever med f.eks. autisme. 

Her er det ikke ligegyldigt, hvordan et hjerte eller et kors føles, fortæller konsulent Inge Dalum Falkesgaard fra Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune.

- Antallet af elever med autisme er stigende i både almentilbud og specialtilbud, og mange undervisere på det kristendomsfaglige område efterlyser autismevenlige undervisningsmaterialer særligt rettet mod denne gruppe af elever, som ofte er meget konkrettænkende. Formålet med det nye undervisningsmateriale er derfor at udfylde dette hul på kulturfagsområdet, for der findes p.t. ingen undervisningsmaterialer til målgruppen. 

Samarbejde med autismecenter

Projektet er udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune og Folkekirkens Skoletjeneste Nord- og Vestfyen. Det er økonomisk støttet af blandt andet Aalborg stiftsråd.

I uge 48 indgik Folkekirkens Skoletjeneste en aftale med De Gule Værksteder, Autismecenter Nord-Bo om, at værkstederne producerer de vigtige effekter til undervisningsmaterialet, der kan anvendes bredt i kristendomsfaget.

Inge Dalum Falkesgaard fortæller, at arbejdsgruppen er glad for aftalen, som ifølge giver rigtig god mening. Herudover forklarer hun, at skoletjenestens grundholdning er, at elever uden særlige behov også kan profitere af et autismevenligt undervisningsmateriale.

Derfor vil materialet også kunne bruges til klasser, hvor der udelukkende er elever med autisme i specialtilbuddet og til klasser, hvor der blot er en eller få elever med autisme. Desuden vil elever med ADD/ADHD kunne profitere af den fagdidaktik, som materialet vil gøre brug af, siger Inge Dalum Falkesgaard.

"Fra Betlehem til Jerusalem" kører som pilotprojekt på fem skoler, før det efter planen udbydes til skoler i hele landet fra skoleåret 2024/2025. 

I alt 100 elever skal pilotafprøve materialet i løbet af december 2023.

PROJEKTET "FRA BETLEHEM TIL JERUSALEM"

 

Skolerne som er en del af pilotprojektet 

  • Klokkerholm Skole (k-klasser)
  • Højene Skole i Hjørring (k-klasser)
  • Lundergårdskolen i Hjørring (delta-klasser)
  • Ranum Skole (k-klasser)
  • Agersted Friskole (almen klasse)

Arbejdsgruppen består af: 

  • Konsulenterne Inge Dalum Falkesgaard og Christine Holm Clayton, Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune
  • Sognepræst Bodil Bolding Kristensen, Vodskov Kirke
  • Lærer og cand.pæd. i didaktik Christina Holdt Saldern, Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn

 

For yderlige oplysninger, kontakt:

Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune