Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder

160 præster samlet i Rebild

13.-14. juni deltog 160 af stiftets præster i det årlige stiftspræstemøde. To dage med faglige oplæg, netværk og tale fra biskoppen, hvori han kom omkring både præstebevillinger, nye tilbud til stiftets præster og de kommende års indsatser i stiftet.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen havde i år samlet stiftets mange præster på Comwell Hotel i Rebild Bakker. 
Foto: Marie Tolstrup/Aalborg Stift

Af Marie Hoehl Tolstrup

160 præster var i år tilmeldt det årlige topmøde for stiftets præster. Efter sidste års stiftspræstemøde centralt i Aalborg, var arrangementet denne gang rykket sydpå og ud i naturen til Comwell Hotel i Rebild Bakker. 

To dage med foredrag, gudstjeneste og festmiddag og - ikke mindst - god tid til at vende stort og småt med præstekolleger på tværs af det store stift i nord. 

Nyeste forskning, embedsteologi og Grundtvigs påvirkning af kvindebegrebet under lup

Dagene bød på tre faglige oplæg. Torsdag stod i teologiens tegn, hvor dr. theol. Jesper Tang Nielsen gik på scenen under overskriften 'Er lyset for de lærde blot?" - nyeste forskning i Johannesbrevene.

Efter frokost overtog ph.d. Kjeld Slot Nielsen mikrofonen med oplægget "Det hellige præste- og prædikenembede", hvor omdrejningspunktet var embedsteologien og de seneste 50 års pastoralteologiske diskussioner.

Torsdag eftermiddag var der gudstjeneste i Skørping Kirke ved domprovst Jacob Køhn Andersen efterfulgt af festmiddag på Comwell Hotel.

Fredagens program blev skudt i gang med veloplagt foredrag med forskningschef fra Det Nationalhistoriske Museum, Lone Køller Martinsen, der stillede skarpt på Grundtvig som både solid influencer og firstmover i forhold til kvindebegrebets moderne betydning.

Stiftspræstemødet sluttede vanen tro med det faste element på programmet: "Biskoppens halve time". 

Der er efterspørgsel efter folkekirken

Her berettede biskop Thomas Reinholdt Rasmussen om aktuelle indsatser og udfordringer i Aalborg Stift.

Grundlæggende går det godt i Aalborg Stift. Det viser alle tal og al den efterspørgsel, der er, indledte biskoppen. 

- Folkekirken efterspørges. Folkekirken er en naturlig samtalepartner for politikere og de lokale institutioner, der i høj grad efterspørger præster, f.eks. at vi har en præst på handelsskolen, på teknisk skole, osv. Selvom vi selvfølgelig kan have trælse oplevelser, er der en positiv stemning omkring folkekirken i Aalborg Stift, som jeg ikke har oplevet i de 25 år, jeg har været ansat. 

Stiftets seneste kirketællinger viser da også, at der i gennemsnit er 44 besøgende til en gudstjeneste i Aalborg Stift. Og mennesker har i høj grad brug for at høre det, folkekirken har at sige, sagde biskoppen.

- Med gudstjenester, aktiviteter og arrangementer i kirken, er folkekirken regionens største kulturudbyder. Samtidig taler folkekirken et sprog og ord om det, der er brug for. Alene tilgivelsens tale er der virkelig brug for bliver talt og sagt i vor tid. Og hvem andre end folkekirken taler for alvor om tilgivelsen af det uperfekte?

- Der har I alle en stor opgave og TAK for det store læs, I her trækker. I er simpelthen uvurderlige i opgaven med at få forkyndt evangeliet og få formidlet videre ud, lød det fra biskoppen til stiftets præster.

Biskoppen talte også om fælles folkekirkelige projekter som Folkekirkens IntraNet og det igangværende arbejde i Dåbskommissionen. 

Det skal være godt at være præst i Aalborg Stift

Han kom også omkring det aktuelle fokus på præstebevillinger. Her var meldingen klar: Er der ting, man som præst i Aalborg Stift oplever som svære, er man altid velkommen til at række ud.

- Vi vil fra stiftsadministrationens side gøre, hvad vi kan for at fordele byrden ligeligt. Og I er altid velkommen til at henvende jer personligt til mig, stiftskontorchef, provst eller tillidsmand. 

Biskoppen fortalte også om de kommende års fokusområder i stiftet. Blandt andet har stiftet med ansættelse af arbejdsvejleder Ivana Høgagard øget fokus på tilbud til stiftets præster, bl.a. sjælesorg til præster og supervisionsgrupper.

Derudover løftede han sløret for to projektansættelser i stiftet pr. 1. januar 2025: En 1-årig arbejdsmiljøkonsulent og en 2-årig projektkonsulent, der skal arbejde med strukturforandringer og hjælpe med at lægge en konkret plan for stiftet, der tager højde for den igangværende demografiske forskydning, præstemangel m.v. 

- Det er nødvendigt, at Aalborg Stift ikke hopper fra tue til tue og ikke træffer beslutninger, som kun er situationsbestemte. Vi er simpelthen nødt til at have en konkret og håndgribelig plan for, hvor Aalborg Stift skal bevæge sig hen, og hvordan vi kan være en nærværende folkekirke - også i 2035.

Næste stiftspræstemøde finder sted 11.-12. juni 2025 på Comwell Hotel Rebild Bakker.