Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder

Ny spørgeskema- undersøgelse til menighedsråd

Det skal være lettere at være menighedsråd, og derfor modtager alle menighedsrådsmedlemmer nu et spørgeskema fra Kirkeministeriet om deres arbejde, udfordringer og forslag til at lette arbejdet.

Folkekirkens lokale ledelse udgøres af menighedsrådene, der vælges for fire år ad gangen, og sammen med præsten har ansvaret for det kirkelige liv i sognet. Foto: Folkekirken.dk 

Af By- Land- og Kirkeministeriet, red. af Ingeborg Marie Nielsen

Hvordan bruges menighedsrådsmedlemmers tid bedst muligt? Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? 

Det er nogle af spørgsmålene i en spørgeskemaundersøgelse, som nu sendes ud til alle landets menighedsrådsmedlemmer.

Undersøgelsen er næste skridt i et projekt, der skal gøre det lettere for menighedsrådsmedlemmerne at udføre deres arbejde.

Svarene skal give i indsigt i opgaver og udfordringer og viden om tiltag, der kan understøtte menighedsrådene i deres arbejde. 

I projektets styregruppe er der repræsentanter for biskopperne, Danmarks Provsteforening, Den danske Præsteforening, stiftskontorcheferne, kirkefunktionærorganisationerne, By-, Land- og Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd

Projektet er igangsat på initiativ af kirkeminister Morten Dahlin og løber frem til 2025.

Læs pressemeddelelsen hos Kirkeministeriet