Fortsæt til hovedindholdet
aalborgstift.dk
Biskoppen
Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen i skjorte, jakkesæt og med slips.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen

Thomas Reinholdt Rasmussen er den 59. biskop over Aalborg Stift. Se hele bisperækken.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen tiltrådte som biskop over Aalborg Stift 1. december 2021.

Biskoppen arbejder blandt andet for:

  • en stærk lokal forankring i menighedsrådene
  • et godt arbejdsmiljø i folkekirken
  • frihed til forskellighed i folkekirken i Aalborg Stift

Kontakt

Kontakt biskoppen via stiftets e-mail: kmaal@km.dk eller telefon: 98188088. 

På dage med telefonsvarer, kan biskoppen kontaktes gennem bispesekretæren. Find kontaktoplysninger på ansatte i stiftsadministrationen her. 

Medier kan kontakte biskoppen gennem presseansvarlig Ingeborg Marie Nielsen på e-mail: iman@km.dk eller telefon: 61614507 (hverdage 8.00-16.00). 

OBS!

Presse- og kommunikationsmedarbejderne holder sommerferie i uge 29-30 og besvarer først henvendelser igen i uge 31.

Biskoppen træffes ikke i uge 28-31.

God sommer!


Om bispeembedet

Biskoppen er øverste myndighed i stiftet i gejstlige spørgsmål og den samlende figur i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv i stiftet. Biskoppen er født medlem af stiftsrådet.

 

Som øverste gejstlige myndighed er biskoppen bl.a. ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet, at ansætte nye præster, afholde ordination og føre tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager prædikeembedet, sjælesorgen og forvalter sakramenterne.

 

Biskoppen fører også tilsyn med stiftets menighedsråd. Han er klageinstans i bl.a. sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug. Han varetager desuden en væsentlig formidlingsrolle i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund.

 

Biskoppen godkender mindre ændringer i folkekirkens liturgi og ritualer og brug af kirker til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger. Derudover forestår han selv en lang række kirkelige handlinger, herunder kirkeindvielse, provstekreering m.v.

 

Det er stiftets menighedsrådsmedlemmer og valgmenighedsbestyrelser, der vælger ny biskop.

 

Sammen med stiftsamtmanden udgør biskoppen Aalborg Stiftsøvrighed.

 

Læs mere om bispeembedet i Den Danske Folkekirke på Kirkeministeriets hjemmeside.