Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Mellemkirkeligt stiftsudvalg
Udsnit af globus

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg

Folkekirkens mellemkirkelige arbejde har til formål at fremme kontakten mellem folkekirken og andre kirker i og udenfor landets grænser.

Inspiration til sognene

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg samarbejder til to sider. Til den ene side med sognemenighederne i stiftet. Alle sognemenigheder kan hente inspiration og råd hos stiftsudvalget, hvis man ønsker kontakt med kirker i udlandet, ligesom man kan søge om støtte til konkrete mellemkirkelige projekter eller besøg.

Eksterne relationer 

Til den anden side samarbejder stiftsudvalget med Det Mellemkirkelige Råd og repræsenterer stiftet i Danske Kirkers Råd og i Folkekirkens Nødhjælps råd.

Det Mellemkirkelige Råd, der har sit sekretariat i København, tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet, tager stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale organisationer og følger arbejdet i organisationerne.

Danske Kirkers Råd er en samarbejdsorganisation med deltagelse af alle kirker og kirkelige organisationer i landet. Danske Kirkers råd arbejder bl.a. med Danske Kirkedage, Grøn Kirke og med en række økumeniske tiltag. 

Folkekirkens Nødhjælp er en folkelig hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent menneskesyn og støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv og hjælper mennesker i nød. Folkekirkens Nødhjælp styres af et råd med repræsentation af alle landets stifter og en række folkekirkelige og kirkelige organisationer. 

Aktuelt: Årsmøde i Aalborg Stifts Mellemkirkelige udvalg 2024

Årsmødet bliver afholdt tirsdag den 12.november 2024 kl. 18.00 i Brønderslev Sognegård, Bredgade 104, 9700 Brønderslev.

Aftenens foredragsholder er Thorsten Rørbæk, teolog og ansat i Mellemkirkelig Råd.

Emne: Det Lutherske Verdensforbund – historie, betydning og økumenisk perspektiv.

Hvorfor er det vigtigt ?

Spisning + kaffe: Kr. 50,- pr. person

Drikkevarer kan købes. Der er vand på bordene.

Nærmere invitation følger via Aalborg Stifts hjemmeside og Folkekirkens IntraNet

Læs referater fra udvalgsmøder 

Følg Det Mellemkirkelige Stiftsudvalgs arbejde. Læs nyeste og tidligere referater fra udvalgets møder.

Læs mere

Ansøg om støtte til mellemkirkeligt arbejde

Vi vil altid gerne hjælpe dig, og dit sogn eller provsti med at lave mellemkirkeligt og økumenisk arbejde. Specielt har vi en stor interesse for at sende unge ud for at opleve, hvordan man er kirke andre steder, men også andre, herunder økumeniske, initiativer vil vi gerne støtte. Kontakt os ved at sende os en mail på kafi@km.dk eller find ansøgningsskema her. Om du er ung eller gammel, så vil vi glæde os til at se din ansøgning.

Søg Det Økumeniske Studielegat

Nu kan du søge Det Økumeniske Studielegat! Skal du ud i verden og dygtiggøre dig i økumeniske studier eller i andre kirkeretninger end din egen, kan du søge op til 25.000 kr. til din rejse og studieophold. Der er frist for ansøgning hvert år den 1. marts.

Det Økumeniske Studielegat giver støtte op til 25.000 kr. til omkostninger ved økumeniske studier. Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng. Læs mere her

Søg Rejselegatet til økumenisk fremme

Rejselegatet til økumenisk fremme støtter frivillige i kirker og kirkelige organisationer, der gennem udlandsophold/-rejse vil styrke deres økumeniske erfaring og dannelse. Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig indenfor andre kirkelige traditioner end sin egen eller i det økumeniske arbejde i bredere forstand med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng. Det er således et krav, at ansøgeren har ophold ved eller besøg hos andre kirkelige konfessioner end sin egen.

Ansøgningen sker gennem indsendelse af ansøgningsskema. Ansøgningen skal bl.a.  indeholde en kort beskrivelse af det forventede program, budget, CV, anbefalinger og ideer til formidling af erfaringerne fra opholdet. Ansøgningsfrist er 1. april og 1. oktober hvert år. Læs mere her (https://www.danskekirkersraad.dk/rejselegat-til-fremme-af-oekumenisk-dannelse/)

Studieture

Vi er glade for, at vi i Mellemkirkeligt Stiftsudvalget støtter en række studieture, der arrangeres af sogne, provstier og foreninger for stiftets borgere. Formålet med disse studieture er at give os mulighed for at blive inspireret af andre kirker både i Danmark og rundt om i verden.

Vi tror på, at udveksling af viden og erfaringer er afgørende for at styrke vores lokale kirker og skabe et stærkt fællesskab på tværs af landegrænser. Derfor er disse studieture en god mulighed for at lære af hinanden og opbygge netværk med kirker i forskellige kontekster.

Vi støtter både nationale og internationale studieture. Herunder kan I læse nogle rapporter fra forskellige ture.

Stiftsudvalget

Lisbeth Damgren 
Formand
21801750 / ldh@km.dk
Sten Houmøller
Næstformand
Anne Steenberg
Edith Vaihøj
Gurli Mose Pedersen
Lennart Olsson
Rasmus Thomsen
Benedikte Kühle